Søg

En fast forbindelse over Kattegat

Vejdirektoratet har i samarbejde med Sund & Bælt og Trafik,- Bygge- og Boligstyrelsen gennemført en strategisk analyse af konsekvenserne ved en fast forbindelse over Kattegat.
21. december 2018
Kattegat_Perspektiv kort.jpg

Analysens fokus er først og fremmest på de trafikale og finansielle konsekvenser. Der er lavet beregninger af to hovedløsningsmuligheder samt et alternativ: 
  • ​En ren vejforbindelse
  • En kombineret vej- og jernbaneforbindelse til højhastighedstog
  • Alternativ: En kombineret vej- og opgraderet jernbaneforbindelse
Derudover er der foretaget en overordnet vurdering i forhold til de to hoved-projektløsningers klimaeffekter og en samfundsøkonomiske beregning af den rene vejforbindelse, samt hvad det vil betyde at supplere forbindelsen med en jernbane. 
 
Forbindelsen er forudsat at åbne i 2035.
 
En Kattegatforbindelse er i denne analyse undersøgt på et helt overordnet screeningsniveau. Det vil sige, at der ikke er taget stilling til en endelig linjeføring, ligesom der ikke er foretaget vurderinger af de miljømæssige konsekvenser ved projektet. Det er forhold, som skal belyses mere detaljeret i den kommende besluttede forundersøgelse. 


​​
Oprettet
21-12-2018.
Senest opdateret
21-12-2018.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index