Søg

Nye tilskud til kommunale cykelprojekter

Forligskredsen bag aftalen om ”Bedre og billigere kollektiv trafik” (S, DF, EL, RV, og SF) besluttede den 10. oktober 2018 at afsætte 104,5 mio. kr. til medfinansiering af cykelprojekter i en række kommuner. Se hvilke kommuner, der får tilskud.
17. december 2018
Kommunerne har tidligere ansøgt om tilskud til cykelprojekterne i forbindelse med ansøgningsrunden ultimo 2017, hvor 36 andre cykelprojekter fik støtte.

Forligskredsen har nu fundet de ekstra midler til at støtte yderligere 25 kommunale cykelprojekter. Støtten er betinget af, at kommunerne selv medfinansierer projekterne.  

Følgende 25 kommuner får nu tilsagn om tilskud: 

Projekttitel

Tilskudsbeløb (mio.kr.)

Kalundborg Kommune: Stiforbindelse til Røsnæs

6,9

Allerød Kommune: Cykelsti til fritidsaktiviteter på Møllemosevej

3,8

Varde Kommune: Cykelsti i Blåbjerg Plantage

3,6

Solrød Kommune: Etablering af manglende link i bycykelring

1,8

Faxe Kommune: Stifaciliteter på Maglemosevej i Haslev

1,1

Nordfyn Kommune: Flere skolebørn på cykel til Morud og Søndersø

10,7

Assens Kommune: Cykelstier til skole, pendling og fritid

6,0

Jammerbugt Kommune: Fremme af turist- og skolecyklisme

9,7

Holstebro Kommune: Dobbeltrettet cykelsti mellem Husby og Fjand

3,7

Esbjerg Kommunes: Cykelsti fra Ribe til Vadehavet/Vadehavscentret

4,4

Tønder Kommune: Cyklismefremme blandt skolebørn og turister i Tønder

1,9

Køge Kommune: Manglende link i Bycykelring med cykelstiudvidelse på Ølbyvej-Ringstien

2,7

Syddjurs Kommune: Ebeltoft - på cykel mellem vestkyst og østkyst

2,0

Sorø Kommune: Dobbeltrettet cykelsti i mellem Dianalund og Sorø

3,8

Rudersdal Kommune: Sammenhængende stinet i Rudersdal

1,9

Thisted Kommune: Sikring af cyklister langs Silstrupvej

1,8

Vejen Kommune: Sikring af skolevej mellem Vejen og Andst

1,0

Ærø Kommune: Dobbeltrettet cykelsti Dunkræ-Marstal

6,2

Odense Kommune: Udvidelse og forbedring af supercykelstier i Odense

12,2

Gladsaxe Kommune: Cykelstier på Klausdalsbrovej

2,7

Skanderborg Kommune: Cykelsti Rodelundvej-Himmelbjergvej til Tønningsletvej

3,5

Ishøj Kommune: Cykelsti langs Køge Bugtmotorvejen

0,7

Aalborg Kommune: Supercykelstier mellem supersygehuset og Gistrup

2,0

Herlev Kommune: Niveaufri stiforbindelse under Frederikssundsbanen for cykling til skole

8,0

Københavns Kommune: Supercykelstien Ørestadsruten

2,4

I alt

104,5


​​​​
Oprettet
17-12-2018.
Senest opdateret
20-12-2018.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index