Søg

International ekspertgruppe skal kigge på Limfjordstunnelen

Vejdirektoratet nedsætter nu en international ekspertgruppe, der skal kigge på problemet med, at Limfjordstunnelen synker en lille smule hvert år.
21. april 2017
limfjord tekstNY.jpg

Ekspertgruppen skal drøfte og udvikle løsninger på, hvordan man kan stabilisere fundamentet under tunnellen og dermed forhindre, at den bliver ved med at synke.  
 
”Som det er nu, så sætter Limfjordstunnelen sig med op til én centimeter om året,” siger chefkonsulent Niels Chr. Skov Nielsen fra Vejdirektoratet. ”Det giver sætningsskader og vandindtrængning og forkorter tunnelens levetid. Der ligger derfor en stor samfundsmæssig værdi i at finde ud af, hvordan vi bremser tunnelen i at synke mere. Det er dog en ingeniørmæssigt enormt kompliceret opgave. Derfor har vi besluttet at søge rådgivning fra nogle af klodens klogeste hoveder på dette felt.”  
 
Helt konkret nedsætter Vejdirektoratet en gruppe af nationale og internationale eksperter, der dækker ekspertviden inden for betonteknologi, tunnelteknologi, geologi og fundering, specielt på kalk.  
 
Gruppen kommer til at bestå af omkring 10 personer, og det er meningen, at den skal være nedsat i tide til, at den kan afholde sit første møde i august/september. Ekspertgruppen skal mødes 4-5 gange med cirka en måneds mellemrum. Og den skal efter planen afslutte sit arbejde i starten af 2018.  
 
Vejdirektoratet er facilitator og sekretariat for gruppen. Og når eksperterne er klar med deres løsningsforslag, overtager Vejdirektoratet processen og udarbejder de nødvendige projektforslag.  
 
”Det er vigtigt for mig at sige, at vi ikke står med nogen akut situation,” siger Niels Chr. Skov Nielsen. ”Det er vores vurdering, at tunnelen i hvert fald kan holde mange år endnu, men rettidig omhu skader jo aldrig. Limfjordstunnelen er en stor og betydningsfuld del af den danske infrastruktur. Vi vil meget gerne forlænge dens levetid, og derfor sætter vi nu denne proces i gang.”  
Oprettet
21-04-2017.
Senest opdateret
21-04-2017.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Havnegade 27
1058 København K

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index