Søg

Kom til cykelkonference i maj

Der er nu åbent for tilmelding til Den nationale cykelkonference 2017 d. 9.-10. maj i Musikhuset Esbjerg.
20. marts 2017
cykelkonference.jpg

Cykelkonferencen er en platform for to dages vidensudveksling, erfaringer og inspiration på cykelområdet for kommunale planlæggere og teknikere og alle andre med interesse for cykelpolitik og cykelfremme. 

Vejdirektoratet, Cyklistforbundet og årets værtskommune afholder hvert forår konferencen, der dette år finder sted i Esbjerg.

Konferencen vil kaste et blik på fremtidens byer og transport, ligesom der er særlig fokus på samarbejde, netværksdannelse og fælles løsninger. Dette vil afspejle sig i både indhold og format, når vi blandt meget andet sætter spot på grønne helhedsløsninger, mobilitet, elcykeludlån og ladcyklens potentiale.

Fælles for mange af temaerne er, at samarbejde mellem forskellige aktører – private og offentlige – er afgørende for at finde nye løsninger. Derfor er der også i år sat endnu mere tid af til deltagerinddragelse, debat og netværk.​

Se programmet og tilmeld dig her.

Læs mere på cykelkonferencen.dk ​​
​​​​
Oprettet
20-03-2017.
Senest opdateret
20-03-2017.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Havnegade 27
1058 København K

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index