Søg
Pressemeddelelse

Stort driftsudbud gav skarpe priser

Vellykket resultat af Vejdirektoratets Udbud2017
07. september 2017
Der har været en god konkurrence mellem tilbudsgiverne i det store udbud af driftsopgaver på statsvejnettet, som Vejdirektoratet netop har gennemført. Resultatet er, at de 3.800 kilometer statsvej også i de kommende år bliver drevet og vedligeholdt til rigtigt fornuftige priser.  
 
Det fortæller områdechef Michael Ebbesen, efter at Vejdirektoratet har gennemgået alle tilbuddene i driftsudbuddet og afgjort, hvilke virksomheder der vinder kontrakterne.  
 
”Vi har haft en vellykket licitation, hvor der på langt de fleste entrepriser har været fin konkurrence med gode priser til følge,” siger han. ”Dermed tyder alting på, at driftsudbuddet skabte lige netop den konkurrence i markedet, som vi sigtede efter, da vi valgte at udbyde opgaverne på den måde.”  
 
Den samlede årlige tilbudssum for Vejdirektoratets 42 entrepriser er landet på godt 240 millioner kroner. Entrepriserne er dog skalérbare, så der er en mulighed for, at den samlede entrepriseomsætning lander på et højere beløb.  
 
”Der er tale om et resultat, der bestemt ligger i den fornuftige ende,” siger Michael Ebbesen. ”Og det bestyrker os i vores tro på, at det er rigtigt at køre med denne fleksible udbudsmodel, hvor virksomhederne har mulighed for at sammensætte kombinationstilbud mod at opnå mængderabatter. Det er jo en udbudsform, der både er i Vejdirektoratets og i branchens interesse, da den giver virksomhederne mulighed for at afgive de bedst mulige tilbud”  
 
I alt modtog Vejdirektoratet 157 enkelttilbud fra 33 bydende virksomheder. Herudover blev der givet 91 kombinationstilbud med rabat for samlet overdragelse af kombinationen.  
 
Ud fra disse tilbud har Vejdirektoratet regnet sig frem til hvilke virksomheder, der fra 2018 og fire år frem skal stå for den løbende drift af statsvejene - herunder renholdelse, reparationer af asfaltbelægninger og skilte samt drift af mekaniske og elektriske installationer og anlæg.  
 
Licitationsresultatet kan ses på Vejdirektoratet.dk på leverandørportalen. Der vil være en stand still periode på 10 kalenderdage inden Vejdirektoratet kan indgå kontrakt med de vindende tilbudsgivere. Når kontrakterne er indgået vil de vindende entreprenører bliver indkaldt til opstartsworkshops.  
 
Se det samlede licitationsresultat her: Udbud2017  
 
Fakta om det store driftsudbud:  
Der er valgt entreprenører til følgende driftsopgaver:
·     Vejmandstilsyn
·     Renhold af arealer og udstyr
·     Drift og vedligeholdelse af afvandingssystemer bl.a. rabatter, grøfter og brønde
·     Drift af sideanlæg og toiletbygninger mv.
·     Drift af beplantning
·     Reparation af asfaltbelægninger
·     Genmarkering af kørebaneafmærkninger
·     Reparation af autoværn og skilte
·     Drift af pumper
·     Drift af fartvisere
·     Mindre reparationer på bygværker
·     Drift af klapbroer
·     Drift af signalanlæg mv.
·     Drift af tunnelbygværker og -installationer    
 
Driftsarbejderne har kontraktstart 1. januar 2018.      
 
Senere på året udbydes yderligere drift- og vedligeholdsarbejder omfattende vintertjeneste samt asfaltbelægninger og bygværker  
 
Yderligere oplysninger:
Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf. 7244 3032, mail: man@vd.dk 
Områdechef Michael Ebbesen, tlf. 7244 2409, mail: mie@vd.dk
Oprettet
07-09-2017.
Senest opdateret
07-09-2017.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index