Søg

Udskrift til særtransporter

​Spærretider/særlige vilkår/ruteinformation for særtransporter, jf. bekendtgørelse nr. 1328 af 10/12/14.

Særtransporter skal opfylde reglerne i bekendtgørelse om særtransporter med bilag samt de i udskriften nævnte spærretider og særlige meddelte vilkår.

Tilladelseskrævende særtransporter skal medbringe denne udskrift i det trækkende køretøj og på forlangende forevise den til politiet.

Den medbragte udskrift må højst være 1 måned gammel, jf. bekendtgørelse om særtransporter § 23, stk. 4.

  

Spærretider

1. Generelle spærretider:
Gælder for særtransporter, der overskrider følgende dimensioner: 3,3 m bred eller 30 m lang, mandag-fredag i tiden kl. 06:00-09:00 og kl. 15:00-18:00 samt lørdage kl. 10:00-14:00.   

I følgende politikredse:
Københavns og Vestegnens politikredse.

I følgende kommuner:
Allerød - Egedal - Greve - Hørsholm - Lejre - Roskilde - Solrød (i politikredsene Midt- og Vestsjælland samt Nordsjælland).

I følgende byer - indenfor byzone:
Brønderslev - Esbjerg - Fredericia - Frederikshavn - Grenaa - Herning - Hjørring - Hobro - Horsens - Kolding - Nakskov - Odense - Randers - Silkeborg - Skanderborg - Svendborg - Thisted - Varde - Vejle - Aabenraa - Aalborg - Aarhus.
Undtagelser for følgende strækninger og områder:
Esbjerg undtaget for spærretid: Tjæreborgvej, Gammelby Ringvej, Østre Havnevej, Toldbodvej, Adgangsvejen, H.E.Blumes Vej samt havneområdet der er beliggende på havnesiden af disse veje. 
I  Aalborg er strækningen Gasværksvej, Rørdalsvej, Tranholmvej og Assensvej undtaget for den generelle spærretid. Og strækningen mellem frakørsel <23> eller <24> via Øster Uttrup Vej til Assensvej vil være undtaget for spærretiden mandag-fredag i tidsrummet 15:00-18:00 samt lørdage i tidsrummet 10:00-14:00.
I Aarhus er strækningen Åhavevej og Marselis Boulevard frem til havnen (i begge retninger) undtaget for de generelle spærretider.

På følgende strækninger:
Rute 11, 15 og 28, for den del der er beliggende i Ringkøbing-Skjern kommune.
Rute 25, den del der er beliggende øst for rute E45 i Kolding Kommune, mandag-fredag i tiden kl. 06:00-09:00 og kl. 15:00-18:00.
E47/E55 (Sydmotorvejen): Frakørsel 33, Lellinge, i nordlig retning og ind på rute 150 og videre mod vest, i tiden kl. 06:00-09:00 og 15:00-18:00, for transporter med en totallængde over 30 m.
 

2. Spærretider på grund af sommervarme vejbelægninger:
For tunge særtransporter med vejklasse over 55 kan en midlertidig spærretid på grund af sommervarme vejbelægninger forekomme i perioden fra den 1. maj til den 1. oktober i tidsrummet 12:00-18:00. Denne spærretid udmeldes på www.vejdirektoratet.dk/erhverv med minimum 2 timers varsel, og det er transportørens/chaufførens forpligtelse under og inden transportens påbegyndelse at holde sig orienteret, om denne spærretid er etableret.


Særlige meddelte vilkår  

3. Broer

Gl. Lillebæltsbro må kun passeres mandag-fredag kl. 08:00-09:00 og kl. 14:00-15:00 samt lørdag kl. 08:00-09:00.  

Storstrømsbroen. Der er forbud for køretøjer med en totalvægt på over 10 tonsSe nærmere under "Storstrømsbroen".

Storebælt: Ved bredde over 2,8 m. over klasse 100 eller over 12 t. akseltryk skal Storebæltsforbindelsen kontaktes min. 2 timer før transportens ankomst til broen på tlf 5830 3051 eller fax 5830 3003.

Øresundsforbindelsen skal kontaktes ved bredde over 2,8 m. ligesom den ikke kan passeres med en højde på over 4,5 m. Yderligere oplysninger på Øresundsbron eller hos trafikcentralen på telefon +45 3341 6591.

Guldborgbroen (på rute 153, Storstrømsvej/Guldborgvej): Der er ​forbud
for køretøjer med en totalvægt på over 50 tons.​


4. Tunneler:

Guldborgsundtunnellen skal passeres i 1. vognbane (højre bane).
Portal med fotoceller for høje transporter er forsøgsmæssigt igangsat. Frihøjden er skiltet med max. 4,2 m i højden og de gule blinksignaler tænder ved passage med mere end 4,3 m i højden. Særtransporter op til 4,23 m i højden kan frit passere.
Særtransporter med en højde over 4,3 m skal senest 1 time før ankomst til Guldborgsundtunnellen kontakte vagtcentralen, Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi, tlf. 5577 5533 - indvalg 7010, med henblik på aftale om deaktivering af blinksignalerne.


5. Strækninger:

E20 (Esbjergmotorvejen): 
Specielt spor ved Tjæreborgvej er etableret i nordlig retning fra Esbjerg Havn mod Esbjergmotorvejen.
 
Rute 12/463:
Specielt spor.
 Ved Tarp i Esbjerg er der etableret et specielt venstresvingsspor i rundkørslen ved tilkørselsrampen mod øst til rute 463.
                                      
Rute 14 (Hovedvejen):
Tilkørsel <13> til rute 21/23, Holbækmotorvejen mod København, er ikke fremkommelig for særtransporter. Tilkørsel til rute 21/23 mod København skal ske som skiltet ad rute 155, Lindenborgvej, til tilkørsel <14>.
 
Rute 16 (Hillerødmotorvejen ml. Værløse og Bagsværd):
Et længerevarende forsøg med kørsel i nødsporet i morgenmyldretiden betyder, at den generelle spærretid om morgenen forlænges med en time. Den forlængede spærretid fra kl. 06:00 til kl. 10:00 gælder kun for strækningen mellem tilkørsel <8> Værløse og frakørsel <6> Bagsværd i indadgående retning.
 
Rute 25 (Tankedalsvej i Kolding):
Specielt spor. 
Ved tilkørsel <65>, Kolding S, er der etableret et venstresvingsspor bag signalstanderne til tilkørselsrampen mod syd til E45. Svingsporet skal benyttes af alle særtransporter længere end 30 m.
 
Rute 107 (Vejlevej i Kolding):
Specielt spor.
Ved tilkørsel <63>, Bramdrupdam, er der etableret et venstresvingsspor til tilkørselsrampen mod øst til E20.
 

6. Rundkørsler: 

Der er etableret rundkørsler med gennemfartsspor for særtransporter på nedennævnte steder. Gennemfartssporene er lukkede med bomme. Kort til åbning af bommene fås ved henvendelse til Esbjerg Politi.

Rute 12 - Tarp v/Esbjerg
Rute 463 - Storebæltsvej i Esbjerg
 

7. Rastepladser:  

E45 (Sønderjyske Motorvej):
Frøslev V: der er etableret standby-plads for omfangsrige transporter i sydgående retning. Kontroller pladsforholdene her før kørselsstart, via webkameraerne, og læs om pladsens anvendelse. 


8. Nedklassificeringer:

Rute 151 (Gl. Køge Landevej), broen over jernbanen i København, er midlertidigt nedklassificeret til klasse 50.​

Rute 151 (Vordingborgvej v. Hastrup, Lidemarksvej). Broen, der fører Vordingborgvej over banen, er nedklassificeret til klasse 50 i begge retninger.

Rute 507 mellem Aalborg og Hadsund: Broen over Lindenborg å (strækningen km. 18.3 til 19.2) er nedklassificeret til klasse 50.

Middelfart, Vandværksvej, broen over banen. Broen er nedklassificeret til klasse 40 i begge retninger.


9. Underret Trafikcentret, hvis ...:

Hvis en særtransport stopper på sin rute pga. af tekniske problemer med køretøjet, et vanskeligt passérbart vejarbejde eller andet, som betyder, at den stillestående transport skaber kødannelser og dårlig fremkommelighed for andre trafikanter, bedes Vejdirektoratets Trafikcenter straks underrettet på tlf. 8020 2060.

 

Ruteinformationer

Vejarbejde generelt:

Oplysninger hentes på Trafikkortet jf. Bekendtgørelse for særtransporter, bilag 1 pkt. 4). Siden opdateres dagligt med indmeldte vejarbejder på de rutenummererede veje.​

Hvis vejarbejdet ikke tillader passage af mindst 3,65 m i bredden, 4,10 m i højden og/eller 30 m i længden, vil det fremgå af oplysningerne om det pågældende vejarbejde. 

Uoplyste hændelser kan dog forekomme på det kommunale vejnet, og her er det transportørens egen opgave at søge supplerende oplysninger hos berørte vej- og brobestyrelser, jf. bekendtgørelsen bilag 1 pkt. 4.


E20 (Storebæltsforbindelsen, Østbroen):
I forbindelse med belægningsudskiftning på Østbroen, hvor der etableres dobbeltrettet trafik, kan transporter bredere end 3,3 m eller større end broklasse 100 ikke passere broen i følgende perioder:
      26. maj 2017 kl. 18.00 til 27. maj 2017 kl. 09.00.
      1. juni 2017 kl. 19.00 til 2. juni 2017 kl. 09.00.
      3. juni 2017 kl. 14.00 til 4. juni 2017 kl. 09.00.
      10. juni 2017 kl. 15.00 til 11. juni 2017 kl. 10.00.
      17. juni 2017 kl. 16.00 til 18. juni 2017 kl. 10.00.
      1. juli 2017 kl. 17.00 til 2. juli 2017 kl. 10.00.

E20 (Storebæltsforbindelsen, Vestbroen):
I nedenstående perioder etableres der overledning på strækningen mellem <45> Nyborg Ø og Sprogø. Særtransporter bredere end 3,3 m eller større end broklasse 100 kan ikke passere broen i de angivne perioder. Arbejdet er dog vejrafhængigt og kan derfor blive aflyst. Kontakt Storebælts O-rum på telefon +45 5830 3051 for yderligere information:
      10. juli 2017 kl. 18:00 til 11. juli 2017 kl. 08:00
      11. juli 2017 kl. 18:00 til 12. juli 2017 kl. 08:00
      12. juli 2017 kl. 18:00 til 13.juli 2017 kl. 08:00
      13. juli 2017 kl. 19:00 til 14. juli 2017 kl. 08:00
      17. juli 2017 kl. 18:00 til 18. juli 2017 kl. 08:00
      18. juli 2017 kl. 18:00 til 19. juli 2017 kl. 08:00
      19. juli 2017 kl. 18:00 til 20. juli 2017 kl. 08:00
      20. juli 2017 kl. 19:00 til 21. juli 2017 kl. 08:00.
 
E20 (Storebæltsbroen):
I forbindelse med broløb den 9. september 2017 kan særtransporter med en bredde på over 3,3 m samt større end broklasse 100 ikke passere Storebæltsforbindelsen i tidsrummet fra kl. 12.00 til kl. 24.00.

E20 (Storebæltsbroen):
I forbindelse med broøvelse fra den 28. oktober 2017 kl. 21.00 til den 29. oktober 2017 kl. 10.00 kan særtransporter med en bredde på over 3,3 m samt større end broklasse 100 ikke passere Storebæltsforbindelsen.

E20 (Fynske Motorvej, <52> Odense SV):
Et større ombygningsarbejde på tilslutningsanlæg <52> Odense SV vil påvirke særtransporter med forskellige restriktioner i perioden fra den 2. april 2017 til og med den 23. september 2017, som følger:
Fra 2. april kl. 20:00 til 29. maj
      Begge tilkørsler samt frakørslen i østgående retning på <52> Odense SV er
      spærrede. 
Fra 30. maj til 28. juni
      Frakørslen i vestgående retning er spærret
      Tilkørslen i østgående retning er spærret. 
      Assensvej er spærret hen over motorvejen.
Fra 29. juni til 4. juli:
      Frakørslen i vestgående retning er spærret.
      Tilkørslen i østgående retning er spærret. 
      Assensvej er spærret hen over motorvejen.
Fra 5. juli til 18. juli:
      Frakørslen i vestgående retning er spærret.
      Assensvej er spærret hen over motorvejen.
Fra 19. juni til 23. september:
       Assensvej er spærret hen over motorvejen.

E20 (Fynske Motorvej, Vissenbjerg - Nr. Aaby):
I perioden fra den 6. juni 2017 til den 1. juli 2017 i tidsrummet 19:30 - 06:00 er det ikke muligt at passere fra <54> Vissenbjerg til <57> Nr. Aaby i begge retninger for særtransporter bredere end 4 m og/eller længere end 30 m.

E20 (Fynske motorvej, Nr. Aaby - Aarup):
I perioden fra den 1. august 2017 til den 25. august 2017 i tidsrummet 19:30 - 06:00 er det ikke muligt at passere fra <57> Nr. Aaby <55> Aarup i østgående retning for særtransporter bredere end 4 m og/eller længere end 30 m.​

E39 (Hirtshalsmotorvejen, Brønderslev):
I perioden fra den 26. juni 2017 til den 17. juli 2017 udføres et større asfaltarbejde på Hirtshalsmotorvejen ved Brønderslev. I forbindelse med overledning af den sydgående trafik til et nordgående spor spærres i sydgående retning til- og frakørsel  <6> Brønderslev C samt frakørslen <7> Brønderslev S.

E45 (Østjyske Motorvej, Skanderborg):
Fra den 13. juni 2017 til den 14. juli 2017 vil der foregå et større arbejde på E45 i begge retninger på strækningen mellem <54> Ejer Bavnehøj og rastepladserne ved Fuglsang. Nødsporet skal forstærkes, og arbejdet foregår på delstrækninger af ca. 3 km ad gangen. Arbejdet kan medføre spærring af det højre spor i tidsrummet 19:00-06:00 på hverdage samt 15:00-10:00 lørdag/søndag. Det åbne venstre spor har en bredde på 4,0 m. Transporter bredere end 4,0 m skal køre uden for den ovenfor angivne arbejdstidsrum.

E45 (Aarhus S - sydgående):
Indtil den 1. november 2017 er frakørsel <49> Aarhus S i sydgående retning spærret for særtransporter.

E45 (Aarhus S - sydgående):
Indtil andet meddeles, skal især brede transporter køre med lav hastighed under broen ved <49> Aarhus S (Genvejen), idet der er opstået en høje bule i venstre vognbane. Bulen kan genere brede transporter i høj fart. Varslet vil være gældende til cirka 15. juli 2017.​

E45 (Limfjordstunnelen):
I forbindelse med åbningsceremonien af DGI's Landsstævne i Ålborg må særtransporter ikke benytte Limfjordstunnelen torsdag den 29. juni i tidsrummet 12:00 - 19:00.

E47 (Helsingørmotorvejen, Hørsholm C):
Til- og frakørsel <9> Hørsholm C i sydgående retning er spærret i tidsrummet 19:00-06:00 i perioden 11.-26. juni 2017.

E47 (Helsingørmotorvejen, Espergærde): 
Den sidste del af Helsingørmotorvejen er spærret i nordgående retning mellem <3> Espergærde og Kongevejen i perioden fra den 28. juni kl. 23:00 til den 29. juni kl. 03:00. 

E47 (Helsingørmotorvejen, Tuborgvej):
Forbindelsesrampen fra Tuborgvej (O2) til Helsingørmotorvejen i nordgående retning er spærret i perioden 14. juli kl. 20:00 til 29. juli kl. 06:00.

E47 (Sydmotorvejen, Holeby):
Både til- og frakørsel <49> Holeby i nordgående retning er helt spærret i perioden fra og med den 18. juni 2017 til og med den 17. juli 2017.

Rute 8 (Alssundbroen):
Omfartsvejen er spærret for omfangsrige transporter i begge retninger mellem <10> Sønderborg V og Augustenborg Landevej den 22. juni og den 30. juni begge dage hele døgnet.

Rute 13, 16, 26 (Viborg):
Fra den 26. juni 2017 til den 30. juni 2017 er Søndre Ringvej, Vestre Ringvej og Holstebrovej spærrede i tidsrummet 20:00-06:00 omkring rundkørslen. På Søndre Ringvej sker spærringen fra Indre Ringvej og på Vestre Ringvej fra rundkørslen ved Vestermarksvej og Lundvej.

Rute 16 (Ringvej Syd v. Assentoft):
På grund af vejarbejde er Ringvej Syd spærret hver aften og nat i tidsrummet 19:00-06:00 mellem E45 Nordjyske Motorvej og Assentoft i perioden fra den 3. april 2017 til 30. juni 2017.

Rute 19 (Isterødvejen, Overdrevsvejen):
Tilkørslen fra Overdrevsvejen til Isterødvejen i nordgående retning er spærret fra den 29. juni 2017 kl. 22:00 til den 30. juni 2017 kl. 02:00.

Rute 22 (Næstvedvej):
I forbindelse med brorenovering i perioden fra den 14. juni til den 31. juli spærres rute 22 i begge retninger for særtransporter på strækningen mellem Sallerup og Kastelev, fra Næstvedvej 336 til Næstvedvej 342.

Rute 28 (Vandelvej, Bredsten/Billund):
Vandelvej spærres 2-4 gange på strækningen fra rundkørslen ved Bredsted til rundkørslen ved Vandel (vestgående mod Billund) i perioden fra den 12. juni 2017 til den 30. juni 2017 i tidsrummet 09:00-06:00. Kontakt på hverdage Mads Bøge, Systemafspærring, mellem kl. 09 og 15, på telefon 2028 1211 for information om datoer for spærring.

Rute 28 (Vandelvej, Billund/Bredsten):
Vandelvej spærres 2-4 gange på strækningen fra rundkørslen ved Vandel til rundkørslen ved Bredsten (østgående mod Vejle) i perioden 25. juni 2017 til 7. juli 2017 i tidsrummet 18:00 - 14:00. Kontakt på hverdage Mads Bøge, Systemafspærring, mellem kl. 09 og 15, på telefon 2028 1211 for information om datoer for spærring.

Rute 28 (Grindsted, Simmelbrovej):
Simmelbrovej (rute 28) er spærret i begge retninger mellem Vestre Ringvej og Plagborgvej den 22. og 23. juni 2017 i tidsrummet 13:00-20:30, den 24. juni i tidsrummet 08:00-18:00 og den 25. juni 2017 i tidsrummet 08:00-19:00. Der afholdes DM i landevejscykling.

Rute 29 (Hjardemålvej):
I perioden 12. juni kl. 09:00 til 14. juli kl. 18:00 er Hjardemålvej spærret i begge retninger på strækningen mellem rute 11 Ålborgvej og rute 26 Hanstholmvej.

Rute 59 (Dronning Alexandrines Bro, Møn):
Mønbroen er spærret i begge retninger for særtransporter fra den 8. juli 2017 kl. 05:00 til den 9. juli 2017 kl. 22:00. Spærringen gentages fra den 22. juli 2017 kl. 05:00 til den 23. juli 2017 kl. 22:00.

Rute 170 (Vejle, Østerbrogade):
Frem til og med den 7. juli 2017 er der et vejarbejde på Østerbrogade mellem Holmen og Stormgade. Det betyder, at der i sydgående spor er en bredde på 3,25 m og i nordgående spor 4,15 m. Særtransporter kan dog ledes forsigtigt forbi arbejdet.

Rute 170 (Hedensted):
Mandag den 26. juni er der pga. asfaltarbejde en sporbredde på under 3,65 m i begge retninger på rute 170/Hovedvejen mellem Oens og Hedensted.

Rute 180 (Hobro):
Hostrupvej (rute 180) er spærret i begge retninger mellem Skivevej og Hadsundvej i perioden fra den 14. februar 2017 til den 1. august 2017.

Rute 409 (Skanderborg, Vroldvej):
Til og med den 14. juli 2017 er der en midlertidig lysregulering og en sporbredde ned til 2,55 m på Vroldvej i begge retninger på strækningen mellem Mossøvej og Eskebæk. Arbejdet genoptages i ugerne 33, 34, 35 og 36 med de samme restriktioner på strækningen. 

Rute 469 (Grindsted/Hejnsvig, Ribe Landevej):
Ribe Landevej (rute 469) er spærret i begge retninger på strækningen mellem Tingvejen i Grindsted og Egebjerg Landevej i Hejnsvig den 24. juni 2017 i tidsrummet 08:00-18:00 og den 25. juni 2017 i tidsrummet 08:00-19:00. Der afholdes DM i landevejscykling.

Gl. Darumvej (Esbjerg, St. Darum):
Gl. Darumvej er helt spærret mellem Sviegade og Feilbergvej i St. Darum fra søndag den 13. august 2017 kl. 00.00 til søndag den 8. oktober 2017 kl. 00.00 pga. kloakarbejde. Strækningen er i hele perioden spærret for al trafik i begge retninger. Eventuelle ændringer vedr. start- eller sluttidspunkt annonceres her på siden. Eventuelle spørgsmål kan rettes til tlf. 7474 7232.

Tarp Byvej (Esbjerg):
Et gravearbejde på Tarp Byvej 61 (imellem Tarp Hovedvej og Kibsgårdsvej) betyder, at strækningen er spærret for særtransporter den 17. juli 2017 i tidsrummet 07:00-16:00.

O2 (Vanløse, København):
Et større arbejde på Ring 2 i krydset Sallingvej-Rebildvej kan i perioder påvirke fremkommeligheden for særtransporter i perioden fra den 1. maj 2017 til den 31. juli 2017. Kontakt derfor entreprenøren på tlf. 4138 6104 for yderligere informationer om arbejdet.

Øster Søgade (København):​
Indtil september 2017 er Øster Søgade ensrettet i sydgående retning fra Østerbrogade/Dag Hammerskjöld Allé til Fredens Bro/Sølvgade. Vognbanebredden er indsnævret til 3,5 m.
 
Aarhus C, Mindet:
I forbindelse med anlæg af ny havnefront i Aarhus Centrum foretages der flere anlægsarbejder og omlægninger af trafik. Disse arbejder og omlægninger medfører, at Mindet, 8000 Aarhus C, er spærret for gennemkørsel. Mindet har været en af adgangsvejene til Aarhus Havn. Der er etableret vejvisning til Aarhus Havn via Marselis Boulevard.
Høje køretøjer (særtransporter), der ikke kan komme under broen ved Marselis Boulevard eller køre til Aarhus Havn via Sumatravej, vil fortsat blive givet muligheden for gennemkørsel ved Mindet på følgende vilkår: Transporterne skal gennemføres som aften- og nattransport og med et varsel på minimum 5 arbejdsdage. Forespørgsel om tid og mulighed for passage skal rettes til Aarhus Kommune, konsulent Kristian Thomsen, tlf. 4185 9362, mail krth@aarhus.dk​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
 ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Oprettet
02-05-2012.
Senest opdateret
23-06-2017.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Niels Juels Gade 13
1022 København K

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index