Søg

Udskrift til særtransporter

​Spærretider/særlige vilkår/ruteinformation for særtransporter, jf. bekendtgørelse nr. 1328 af 10/12/14.

Særtransporter skal opfylde reglerne i bekendtgørelse om særtransporter med bilag samt de i udskriften nævnte spærretider og særlige meddelte vilkår.

Tilladelseskrævende særtransporter skal medbringe denne udskrift i det trækkende køretøj og på forlangende forevise den til politiet.

Den medbragte udskrift må højst være 1 måned gammel, jf. bekendtgørelse om særtransporter § 23, stk. 4.

  

Spærretider

1. Generelle spærretider:
Gælder for særtransporter, der overskrider følgende dimensioner: 3,3 m bred eller 30 m lang, mandag-fredag i tiden kl. 06:00-09:00 og kl. 15:00-18:00 samt lørdage kl. 10:00-14:00.   

I følgende politikredse:
Københavns og Vestegnens politikredse.

I følgende kommuner:
Allerød - Egedal - Greve - Hørsholm - Lejre - Roskilde - Solrød (i politikredsene Midt- og Vestsjælland samt Nordsjælland).

I følgende byer - indenfor byzone:
Brønderslev - Esbjerg - Fredericia - Frederikshavn - Grenaa - Herning - Hjørring - Hobro - Horsens - Kolding - Nakskov - Odense - Randers - Silkeborg - Skanderborg - Svendborg - Thisted - Varde - Vejle - Aabenraa - Aalborg - Aarhus.
Undtagelser for følgende strækninger og områder:
Esbjerg undtaget for spærretid: Tjæreborgvej, Gammelby Ringvej, Østre Havnevej, Toldbodvej, Adgangsvejen, H.E.Blumes Vej samt havneområdet der er beliggende på havnesiden af disse veje. 
I  Aalborg er strækningen Gasværksvej, Rørdalsvej, Tranholmvej og Assensvej undtaget for den generelle spærretid. Og strækningen mellem frakørsel <23> eller <24> via Øster Uttrup Vej til Assensvej vil være undtaget for spærretiden mandag-fredag i tidsrummet 15:00-18:00 samt lørdage i tidsrummet 10:00-14:00.
I Aarhus er strækningen Åhavevej og Marselis Boulevard frem til havnen (i begge retninger) undtaget for de generelle spærretider.

På følgende strækninger:
Rute 11, 15 og 28, for den del der er beliggende i Ringkøbing-Skjern kommune.
Rute 25, den del der er beliggende øst for rute E45 i Kolding Kommune, mandag-fredag i tiden kl. 06:00-09:00 og kl. 15:00-18:00.
E47/E55 (Sydmotorvejen): Frakørsel 33, Lellinge, i nordlig retning og ind på rute 150 og videre mod vest, i tiden kl. 06:00-09:00 og 15:00-18:00, for transporter med en totallængde over 30 m.
 

2. Spærretider på grund af sommervarme vejbelægninger:
For tunge særtransporter med vejklasse over 55 kan en midlertidig spærretid på grund af sommervarme vejbelægninger forekomme i perioden fra den 1. maj til den 1. oktober i tidsrummet 12:00-18:00. Denne spærretid udmeldes på www.vejdirektoratet.dk/erhverv med minimum 2 timers varsel, og det er transportørens/chaufførens forpligtelse under og inden transportens påbegyndelse at holde sig orienteret, om denne spærretid er etableret.


Særlige meddelte vilkår  

3. Broer

Gl. Lillebæltsbro må kun passeres mandag-fredag kl. 08:00-09:00 og kl. 14:00-15:00 samt lørdag kl. 08:00-09:00.  

Storstrømsbroen. Der er forbud for køretøjer med en totalvægt på over 10 tonsSe nærmere under "Storstrømsbroen".

Storebælt: Ved bredde over 2,8 m. over klasse 100 eller over 12 t. akseltryk skal Storebæltsforbindelsen kontaktes min. 2 timer før transportens ankomst til broen på tlf 5830 3051 eller fax 5830 3003.

Øresundsforbindelsen skal kontaktes ved bredde over 2,8 m. ligesom den ikke kan passeres med en højde på over 4,5 m. Yderligere oplysninger på Øresundsbron eller hos trafikcentralen på telefon +45 3341 6591.

Guldborgbroen (på rute 153, Storstrømsvej/Guldborgvej): Der er ​forbud
for køretøjer med en totalvægt på over 50 tons.​


4. Tunneler:

Guldborgsundtunnellen skal passeres i 1. vognbane (højre bane).
Portal med fotoceller for høje transporter er forsøgsmæssigt igangsat. Frihøjden er skiltet med max. 4,2 m i højden og de gule blinksignaler tænder ved passage med mere end 4,3 m i højden. Særtransporter op til 4,23 m i højden kan frit passere.
Særtransporter med en højde over 4,3 m skal senest 1 time før ankomst til Guldborgsundtunnellen kontakte vagtcentralen, Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi, tlf. 5577 5533 - indvalg 7010, med henblik på aftale om deaktivering af blinksignalerne.


5. Strækninger:

E20 (Esbjergmotorvejen): 
Specielt spor ved Tjæreborgvej er etableret i nordlig retning fra Esbjerg Havn mod Esbjergmotorvejen.
 
Rute 12/463:
Specielt spor.
 Ved Tarp i Esbjerg er der etableret et specielt venstresvingsspor i rundkørslen ved tilkørselsrampen mod øst til rute 463.
                                      
Rute 14 (Hovedvejen):
Tilkørsel <13> til rute 21/23, Holbækmotorvejen mod København, er ikke fremkommelig for særtransporter. Tilkørsel til rute 21/23 mod København skal ske som skiltet ad rute 155, Lindenborgvej, til tilkørsel <14>.
 
Rute 16 (Hillerødmotorvejen ml. Værløse og Bagsværd):
Et længerevarende forsøg med kørsel i nødsporet i morgenmyldretiden betyder, at den generelle spærretid om morgenen forlænges med en time. Den forlængede spærretid fra kl. 06:00 til kl. 10:00 gælder kun for strækningen mellem tilkørsel <8> Værløse og frakørsel <6> Bagsværd i indadgående retning.
 
Rute 25 (Tankedalsvej i Kolding):
Specielt spor. 
Ved tilkørsel <65>, Kolding S, er der etableret et venstresvingsspor bag signalstanderne til tilkørselsrampen mod syd til E45. Svingsporet skal benyttes af alle særtransporter længere end 30 m.
 
Rute 107 (Vejlevej i Kolding):
Specielt spor.
Ved tilkørsel <63>, Bramdrupdam, er der etableret et venstresvingsspor til tilkørselsrampen mod øst til E20.
 

6. Rundkørsler: 

Der er etableret rundkørsler med gennemfartsspor for særtransporter på nedennævnte steder. Gennemfartssporene er lukkede med bomme. Kort til åbning af bommene fås ved henvendelse til Esbjerg Politi.

Rute 12 - Tarp v/Esbjerg
Rute 463 - Storebæltsvej i Esbjerg
 

7. Rastepladser:  

E45 (Sønderjyske Motorvej):
Frøslev V: der er etableret standby-plads for omfangsrige transporter i sydgående retning. Kontroller pladsforholdene her før kørselsstart, via webkameraerne, og læs om pladsens anvendelse. 


8. Nedklassificeringer:

Rute 151 (Gl. Køge Landevej), broen over jernbanen i København, er midlertidigt nedklassificeret til klasse 50.​

Rute 151 (Vordingborgvej v. Hastrup, Lidemarksvej). Broen, der fører Vordingborgvej over banen, er nedklassificeret til klasse 50 i begge retninger.

Rute 507 mellem Aalborg og Hadsund: Broen over Lindenborg å (strækningen km. 18.3 til 19.2) er nedklassificeret til klasse 50.

Middelfart, Vandværksvej, broen over banen. Broen er nedklassificeret til klasse 40 i begge retninger.


9. Underret Trafikcentret, hvis ...:

Hvis en særtransport stopper på sin rute pga. af tekniske problemer med køretøjet, et vanskeligt passérbart vejarbejde eller andet, som betyder, at den stillestående transport skaber kødannelser og dårlig fremkommelighed for andre trafikanter, bedes Vejdirektoratets Trafikcenter straks underrettet på tlf. 8020 2060.

 

Ruteinformationer

Vejarbejde generelt:

Oplysninger hentes på Trafikkortet jf. Bekendtgørelse for særtransporter, bilag 1 pkt. 4). Siden opdateres dagligt med indmeldte vejarbejder på de rutenummererede veje.​

Hvis vejarbejdet ikke tillader passage af mindst 3,65 m i bredden, 4,10 m i højden og/eller 30 m i længden, vil det fremgå af oplysningerne om det pågældende vejarbejde. For vejarbejder indenfor Fremkommelighedsvejnettet oplyses det endvidere, hvis frihøjden er mindre end 4,50 m. 

Er særtransporten større end bare ét af disse mål, skal transportøren kontakte den myndighed. der har godkendt vejarbejdet (Vejdirektoratet eller kommunen).

Uoplyste hændelser kan dog forekomme på det kommunale vejnet, og her er det transportørens egen opgave at søge supplerende oplysninger hos berørte vej- og brobestyrelser, jf. bekendtgørelsen bilag 1 pkt. 4.


E20 (Storebæltsbroen):
I forbindelse med broløft fra den 3. maj 2017 kl. 22.00 til den 4. maj 2017 kl. 06.00 kan transporter med en bredde på over 3,5 m eller større end broklasse 100 ikke passere i vestgående retning. I østgående retning kan transporter større end broklasse 100 ikke passere.
Arbejdet er vejrafhængigt, og kan derfor blive udsat til den efterfølgende nat. Kontakt O-rummet på tlf.: 5830 3051 for nærmere information om arbejdet.

E20 (Storebæltsbroen):
I forbindelse med broløft fra den 17. maj 2017 kl. 22.00 til den 18. maj 2017 kl. 06.00 kan transporter med en bredde på over 3,5 m eller større end broklasse 100 ikke passere i østgående retning. I vestgående retning kan transporter større end broklasse 100 ikke passere.
Arbejdet er vejrafhængigt, og kan derfor blive udsat til den efterfølgende nat. Kontakt O-rummet på tlf.: 5830 3051 for nærmere information om arbejdet.

E20 (Storebæltsbroen):
I forbindelse med belægningsudskiftning på Østbroen, hvor der etableres dobbeltrettet trafik, kan transporter bredere end 3,3 m eller større end broklasse 100 ikke passere broen i følgende perioder:
      26. maj 2017 kl. 18.00 til 27. maj 2017 kl. 09.00.
      1. juni 2017 kl. 19.00 til 2. juni 2017 kl. 09.00.
      3. juni 2017 kl. 14.00 til 4. juni 2017 kl. 09.00.
      10. juni 2017 kl. 15.00 til 11. juni 2017 kl. 10.00.
      17. juni 2017 kl. 16.00 til 18. juni 2017 kl. 10.00.
      24. juni 2017 kl. 17.00 til 25. juni 2017 kl. 10.00.
      1. juli 2017 kl. 17.00 til 2. juli 2017 kl. 10.00.
 
E20 (Fynske Motorvej, <52> Odense SV):
Et større ombygningsarbejde på tilslutningsanlæg <52> Odense SV vil påvirke særtransporter med forskellige restriktioner i perioden fra den 2. april 2017 til og med den 23. september 2017, som følger:
Fra 2. april kl. 20:00 til 29. maj
      Begge tilkørsler samt frakørslen i østgående retning på <52> Odense SV er
      spærrede. 
Fra 30. maj til 18. juli
      Frakørslen i vestgående retning er spærret
      Tilkørslen i østgående retning er spærret. 
      Assensvej er spærret hen over motorvejen.
Fra 19. juli til 3. august:
      Frakørslen i vestgående retning er spærret.
      Assensvej er spærret hen over motorvejen.
Fra 4. august til 23. september:
      Assensvej er spærret hen over motorvejen.

E20 (Fynske Motorvej, Middelfart – Fredericia):
Strækningen mellem <58b> Middelfart og <60a> Fredericia V er spærret i begge retninger for særtransporter den 6. maj 2017 i tidsrummet 18:00-23:00.

E45 (Aarhus S - sydgående):
Indtil den 1. november 2017 har frakørsel <49> Aarhus S i sydgående retning en reduceret sporbredde på grund af vejarbejde. Kurven på frakørslen og den reducerede sporbredde gør, at frakørslen ikke kan benyttes af særtransporter.

E45 (Østjyske Motorvej, Skanderborg):
Tilkørselsrampe <53> Skanderborg S i nordgående retning mod Århus er spærret i perioden tirsdag den 18. april kl. 06:00 til torsdag den 11. maj kl. 17:00.​

E47 (fra Motorring 3 til Holbækmotorvejen):
Forbindelsesrampen fra Motorring 3 sydgående til Holbækmotorvejen i vestgående retning er spærret hver aften/nat fra den 18.-21. april 2017 i tidsrummet 23:00-04:00.

E47 (Sydmotorvejen, Lellinge):
Tilkørsel <33> Lellinge i nordgående retning mod Køge er spærret i perioden fra den 4. april kl. 18:00 til 5. april kl 06:00.

E47 (Sydmotorvejen, Sakskøbing):
Frakørsel <46> Sakskøbing i nordgående retning er spærret fra den 3. april 2017 kl. 18:00 til den 4. april 2017 kl. 06:00.

E47 (Sydmotorvejen, Maribo): 
Tilkørsel <48> Maribo i sydgående retning mod Rødby er spærret den 5. april i tidsrummet 19:00 til 23:00.

E47 (Sydmotorvejen,  Maribo):
Tilkørsel <48> Maribo er i nordgående retning mod Køge er ​spærret i perioden fra den 5. april kl. 23:00 til 6. april kl. 06:00.

E47 (Helsingørmotorvejen, Gentofte):
I perioden fra den 21. april 2017 kl. 20:00 til den 22. april 2017 kl. 09:00 er Helsingørmotorvejen spærret i begge retninger mellem <3> Kildegårdsvej og <4> Søgårdsvej.

Rute 11 (Oddesundbroen):
Oddesundbroen er helt spærret hver aften og nat i tidsrummet 20:00-05:00 i følgende to perioder: den 24.-28. april 2017 og den 1.-5. maj 2017.

Rute 15 (Silkeborgmotorvejen, østgående):
På grund af arbejde i Silkeborgtunnelen er rute 15 spærret i to aftner og nætter i østgående retning mellem frakørsel <29> Høje Kejlstrup og <27> Silkeborg Ø. Spærringerne foregår den 27.-29. marts 2017 i tidsrummet 19:00-06:00.
Kontakt Saferoad, Anders Sørensen, på tlf. 40166179 for en evt. aftale om passage. ​

Rute 15 (Silkeborgmotorvejen, vestgående):
På grund af arbejde i Silkeborgtunnelen er rute 15 spærret i to aftner og nætter i vestgående retning mellem frakørsel <29> Høje Kejlstrup og <27> Silkeborg Ø. Spærringerne foregår den 29.-31. marts 2017 i tidsrummet 19:00-06:00. Kontakt Saferoad, Anders Sørensen, på tlf. 40166179 for en evt. aftale om passage. 

Rute 15 (Silkeborgmotorvejen, begge retninger):
På grund af arbejde i Silkeborgtunnelen er rute 15 spærret én aften og nat i begge retninger mellem frakørsel <29> Høje Kejlstrup og <27> Silkeborg Ø. Spærringerne foregår den 31. marts til 1. april 2017 i tidsrummet 19:00-06:00. Kontakt Saferoad, Anders Sørensen, på tlf. 40166179 for en evt. aftale om passage. 

Rute 15 (Motortrafikvejen, Herning syd):
Fra den 23. april 2017 kl. 18:00 til den 8. maj 2017 kl. 06:00 er motortrafikvejen syd om Herning helt spærret mellem frakørsel <42> Herning V og Snejbjerg Hovedgade (rute 195). 

Rute 16 (Hillerødmotorvejen, Mørkhøj):
Frakørsel <2> Mørkhøj i nordgående retning mod Hillerød er spærret fra den 4. april 2017 kl. 18:00 til den 5. april 2017 kl. 06:00.

Rute 16 (Hillerødmotorvejen, Gladsaxe):
Fra onsdag den 5. april 2017 kl. 18:00 til torsdag den 6. april 2017 kl. 06:00 er tilkørsel <3> Gladsaxe i sydgående retning mod København spærret.

Rute 16 (Hillerødmotorvejen, Værebrovej):
Fra onsdag den 5. april 2017 kl. 18:00 til torsdag den 6. april 2017 kl. 06:00 er tilkørsel <5> Værebrovej i sydgående retning mod København spærret.

Rute 16 (Ringvej Syd):
På grund af vejarbejde er Ringvej Syd spærret hver aften og nat i tidsrummet 19:00-06:00 mellem E45 Nordjyske Motorvej og Assentoft i perioden fra den 3. april 2017 til 30. juni 2017.

Rute 28 (Ringkøbingvej):
I forbindelse med etablering af en tunnel er Ringkøbingvej spærret i begge retninger mellem Lemvej og Adelvej i perioden 7. april kl. 17:00 til 10. april kl. 06:00.

Rute 28 (Vandelvej):
På grund af vejarbejde mellem Bredsten og Vandel i perioden 15. april 2017 til 15. juli 2017 vil strækningen være ensrettet. Der er omkørsel ad Bredstenvej, Billundvej, Hærvejen, Kastanievej og Hans Thomsens Vej.
      Vandelvej er ensrettet mod Vejle i tidsrummet 06:00-14:00.
      Vandelvej er ensrettet mod Billund i tidsrummet 14:00-06:00.

Rute 151/154 (Ny Næstvedvej/Vordingborgvej):
Pga. asfaltarbejde i den nyetablerede rundkørsel Ny Næstvedvej/Vordingborgvej er krydset spærret i perioden 7. april kl. 20:00 til 9. april kl. 23:45.

Rute 180 (Hobro):
Hostrupvej (rute 180) er spærret i begge retninger mellem Skivevej og Hadsundvej i perioden fra den 14. februar 2017 til den 1. august 2017.

Rute 211 (Kregme, Frederikssundsvej):
I perioden fra den 7. november 2016 kl. 07:00 til den 31. marts 2017 kl. 07:00 er der en køresporsbredde på 3 m i hver retning på en kort strækning på Frederikssundsvej ved Kregme Station.

Rute 329/161 (Grønnemose, krydset Bogensevej/Gammel Hovedvej):
Til og med den 31. marts 2017 arbejdes der i og omkring krydset mellem rute 329 Bogensevej og rute 161 Gammel Hovedvej. Arbejdet kan i perioden påvirke fremkommeligheden for særtransporter. Kontakt entreprenøren på tlf. 2482 3257 for yderligere information om eventuelle restriktioner.

Gl. Darumvej (Esbjerg, St. Darum):
Gl. Darumvej er helt spærret mellem Sviegade og Feilbergvej i St. Darum fra søndag den 13. august 2017 kl. 00.00 til søndag den 8. oktober 2017 kl. 00.00 pga. kloakarbejde. Strækningen er i hele perioden spærret for al trafik i begge retninger. Eventuelle ændringer vedr. start- eller sluttidspunkt annonceres her på siden. Eventuelle spørgsmål kan rettes til tlf. 7474 7232.

Øster Søgade (København):​
Indtil september 2017 er Øster Søgade ensrettet i sydgående retning fra Østerbrogade/Dag Hammerskjöld Allé til Fredens Bro/Sølvgade. Vognbanebredden er indsnævret til 3,5 m.
 
Aarhus C, Mindet:
I forbindelse med anlæg af ny havnefront i Aarhus Centrum foretages der flere anlægsarbejder og omlægninger af trafik. Disse arbejder og omlægninger medfører, at Mindet, 8000 Aarhus C, er spærret for gennemkørsel. Mindet har været en af adgangsvejene til Aarhus Havn. Der er etableret vejvisning til Aarhus Havn via Marselis Boulevard.
Høje køretøjer (særtransporter), der ikke kan komme under broen ved Marselis Boulevard eller køre til Aarhus Havn via Sumatravej, vil fortsat blive givet muligheden for gennemkørsel ved Mindet på følgende vilkår: Transporterne skal gennemføres som aften- og nattransport og med et varsel på minimum 5 arbejdsdage. Forespørgsel om tid og mulighed for passage skal rettes til Aarhus Kommune, konsulent Kristian Thomsen, tlf. 4185 9362, mail krth@aarhus.dk​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
 ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Oprettet
02-05-2012.
Senest opdateret
24-03-2017.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Niels Juels Gade 13
1022 København K

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index