Søg

En fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg

Vejdirektoratet sammen med Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen og det svenske Trafikverket er i gang med at undersøge muligheden for en brugerbetalt fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg.

Analysen er igangsat på baggrund af en beslutning fra
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet og de svenske myndigheder om en indledende strategisk analyse af en fast forbindelse mellem de to byer.

HH-forbindelsen skal undersøges både som en ren vejforbindelse og en kombineret vej- og baneforbindelse for persontog.
 

Udgangspunktet for analysen er, at en fast HH-forbindelse skal finansieres af brugerne. Ring 5 på Sjælland er ikke en forudsætning for en fast HH-forbindelse og indgår ikke i projektet.

Analysen skal blandt andet indeholde:

  • et forslag til linjeføringer
  • en vurdering af behovet for udbygningen af vejinfrastruktur på dansk og svensk side
  • beregninger af konsekvenserne for person- og godstrafik på ren vejforbindelse, samt beregninger af samfundsøkonomien i projektet
  • beregninger af brugerfinansiering for både en ren vejforbindelse og en kombineret vej- og baneforbindelse for persontog
  • pris for en HH-vejforbindelse og togforbindelse for persontrafik.

Hent hele kommissoriet her​

Tidsplan

Arbejdet sættes i gang den 1. juli 2018 og forventes afsluttet ultimo 2020.

Den danske beslutningsproces for statslige infrastrukturprojekter:

vvm2.jpg

Budget

Budgettet for den strategiske analyse er 17,3 mio. DKK, hvoraf de 7,3 mio. gives som tilskud fra EU gennem Interreg Øresund-Kattegat-Skagerak (ØKS). ØKS støtter projekter i perioden 2014-2020 mellem Danmark- Sverige og Norge indenfor fire indsatsområder: Innovation, Grøn økonomi, Transport og Arbejdskraft. ​​​​​​​​​​​​​​​​

​​
​​​​​​​
 

 Nyheder

 
TRAFIKVERKET.jpg
Oprettet
25-06-2018.
Senest opdateret
21-02-2019.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index