Søg

Ny midtjysk motorvej Give - Viborg - Hobro

Vejdirektoratet gennemfører frem til sommeren 2019 en forundersøgelse af en ny midtjysk motorvej på strækningen Give-Viborg-Hobro (E45)

Formålet med forundersøgelsen er at udarbejde konkrete forslag til linjeføringer for en ny motorvej. For hvert forslag gives et overordnet overblik over de trafikale, natur- og miljømæssige, by- og erhvervsmæssige, samt økonomiske effekter. I forundersøgelsen vil der også blive set på tilslutningen til de eksisterende motorveje og konsekvenser for øvrig infrastruktur i området. Endelig vil der blive set på mulighederne for etablering af motorvejen i kortere etaper. Når resultatet af forundersøgelsen foreligger, vil der blive taget stilling til gennemførelse af en eventuel VVM-undersøgelse.

Parallelt med forundersøgelsen gennemføres en VVM-undersøgelse af en ny midtjysk motorvej på strækningen Give-Haderslev​, som også forventes afsluttet i 2019.

Under Dokumenter​ kan du finde resultatet af tidligere gennemførte planlægningsundersøgelser, samt resultatet af en erhvervsanalyse.​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​
 

 Nyheder

 
 

 Hvad er en forundersøgelse?

 

En forundersøgelse er en mindre grundig undersøgelse end VVM-undersøgelsen. 

I en forundersøgelse kigger man på mulige linjeføringer og anlægspriser, men de vil kun være vejledende. Når en forundersøgelse er afsluttet, skal det vedtages politisk om man ønsker at gå videre med projektet. 

Det næste skridt vil i så fald være en VVM-undersøgelse. ​

 

 Hvornår sker der noget?

 
​En forundersøgelse afsluttes med en rapport til transportministeren. Det er dernæst op til Folketinget at bestemme, om der efterfølgende skal gennemføres en VVM-undersøgelse.

Du kan læse mere om processen under En vej bliver til​​​

Oprettet
14-06-2018.
Senest opdateret
16-04-2019.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index