Søg

Ny midtjysk motorvej - Give - Haderslev

​Planlægningsundersøgelser af ny midtjysk motorvej


Undersøgelsen af en ny midtjysk motorvej er opdelt i to dele:
  • En forundersøgelse af strækningen Hobro-Viborg-Give.
  • En VVM-undersøgelse af strækningen Give-Haderslev.
VVM-undersøgelsen for strækningen fra Give til Haderslev blev igangsat i 2017, ligesom en mere overordnet forundersøgelse for strækningen fra Hobro til Give. Begge undersøgelser vil strække sig over 2-3 år.

Der har i forbindelse med opstarten af VVM-undersøgelsen været afholdt en indledende høringsperiode som sluttede 1. september 2017 - se de indkomne høringssvar​Hertil har Vejdirektoratet udarbejdet et høringsnotat, som kan findes under  dokumenter​.

På nuværende tidspunkt findes der ikke konkrete forslag til motorvejens mulige linjeføring, kun en politisk beslutning om undersøgelse af en motorvejsforbindelse mellem Give og Haderslev, enten øst eller vest om Billund.

Vejdirektoratet vil frem til sommeren 2019 arbejde videre med fastlæggelse af konkrete forslag til linjeføringer.​

​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
 

 Nyheder

 
 

 Her laver vi undersøgelser

 


Vi laver undersøgelser i forbindelse med VVM-undersøgelsen af en ny motorvej mellem Give og Haderslev. 

Se om vi laver undersøgelser​ nær dig.​

 

 Hvad er en VVM-undersøgelse?

 
VVM betyder Vurdering af Virkninger på Miljøet og bruges til at afdække og vurdere, hvilke miljøpåvirkninger og konsekvenser, man kan forvente i forbindelse med store projekter.​
I en VVM-undersøgelse beregnes en anlægspris.
Oprettet
10-01-2017.
Senest opdateret
18-03-2019.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index