Søg

Undersøgelsesområde

Undersøgelsesområde for en ny midtjysk motorvej​

Arbejdet med planlægning af en ny motorvej mellem Haderslev og Give er nu nået til det punkt, hvor biologerne skal i gang med natur- og miljøkortlægningen i området omkring de mulige linjeføringer for motorvejen. Biologerne går ”i marken”, så snart vinteren er ovre, formentlig i løbet af marts måned 2018. Derfor varsles de berørte lodsejere om kortlægningen, og at de kan forvente at støde på en biolog eller en arkæolog i deres nærområde.

Undersøgelsesområdet er som udgangspunkt en 400 m bred korridor. I den sydlig ende af projektområdet er korridoren dog udvidet til 600 m. på grund af en forekomst af meget mobile løvfrøer. Desuden er undersøgelsesområdet udvidet ved tilslutningsanlæg og motorvejskryds.

Undersøgelsesområdet kan ses på det zoombarekort nedenfor

Alle lodsejere i undersøgelsesområdet får et brev med posten, hvor der er flere detaljer om arbejdet med kortlægning af natur- og miljøforhold. Brevene forventes udsendt sidst i uge 6.

Det er forventningen, at de endelige forslag til placering af motorvejen vil ligge indenfor det udmeldte undersøgelsesområde. Hvis det skulle vise sig nødvendigt at flytte motorvejen udenfor undersøgelsesområdet, vil korridoren blive udvidet og de berørte lodsejere vil blive varslet på ny.

Det videre planlægningsarbejde med linjeføringerne, miljøkortlægninger, trafikberegninger med mere fortsætter frem til 2. halvdel af 2019, hvor planlægningsarbejdet og VVM-undersøgelsen vil blive afrapporteret og offentliggjort. Der vil i den forbindelse blive gennemført en offentlig høring om projektet.

Herefter vil det være op til en politisk proces at beslutte evt. videre skridt, herunder om projektet skal anlægges, valg af linjeføringer med videre.​Eventuelle spørgsmål om undersøgelserne og projektet

Landinspektør ErikBlaabjerg på telefon 7244 2764 eller
Projektleder Leif Hald Pedersen​ på telefon 7244 3606


Oprettet
31-01-2018.
Senest opdateret
23-11-2018.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index