Søg

Kryds ved Gl. Havdrup

 

 Sidevisning

 

Krydset ligger på Roskildevej / Hastrupvej / Kirkegade ved Gl. Havdrup.

 

Krydset er udpeget som en sortplet, da  der er sket særligt mange uheld her. De mange uheld i krydset skyldes formentlig de dårlige oversigtsforhold fra Kirkegade samt for høj hastighed på Roskildevej. Venstresvingsulykker skyldes at gennemkørende trafikanter ikke er tilstrækkelig opmærksomme på, at nogle trafikanter holder og afventer venstresving i krydset.

 

For at forbedre trafiksikkerheden i krydset skal der etableres venstresvingsbaner på Roskildevej og  oversigtsforholdene fra Kirkegade skal forbedres ved at rykke vigelinjen længere frem. Derfor fjernes skillerabatten mellem cykelsti og gennemgående spor på Kirkegade, så vigelinjen kan rykkes 2,5m tættere på Roskildevej. Dette betyder at oversigtsforholdene på lokalitet bliver markant forbedret og sikkerheden derved højnes.
 
Krydset set fra Roskildevej mod sydøst.Klik for at se skitsen i større format.
Oprettet
05-02-2013.
Senest opdateret
06-02-2013.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index