Søg

Resultat af landsdækkende analyse

Resultatet af den landsdækkende analyse er nu klar.

88 kommuner har deltaget med data om et eller flere af de 7 elementer, som analysen omfatter.

Læs mere om resultaterne her.

Analysen er sat i gang af det Strategiske direktørforum, hvor repræsentanter fra KTC, KL og Vejdirektoratet på direktørniveau mødes og drøfter den strategiske udvikling af vejsektoren. Analysen er udført i regi af SAMKOM - kommunernes og Vejdirektoratets samarbejde om det samlede vejnet. 

Formål

Formålet med analysen er at sætte fokus på tilstanden af de kommunale veje og er et første skridt i retning af et mere gennemsigtigt og systematisk overblik over de store værdier, der ligger i den kommunale vejinfrastruktur.
 
Analysen fokuserer på den kapitalbevarende drift af følgende 7 elementer: 

  1. Kørebaner - Kørebaner på de offentlige veje
  2. Afvanding - Brønde og stikledninger, som afvander hele vejanlægget
  3. Cykelstier - Befæstede cykelstier med kantsten mod kørebanen, samt befæstede cykelstier i eget tracé
  4. Fortove - Fortove langs offentlige veje
  5. Broer/Bygværker - Broer og bygværker med spændvidde på minimum 2 m
  6. Gadebelysning - Belysningsanlæg, der ejes af kommunen
  7. Signalanlæg - Alle byens lyssignaler med tilhørende styringscentral
Nogle kommuner vil vælge at deltage i analysen med oplysninger om alle 7 elementer, mens andre kommuner måske nøjes med at deltage med oplysninger om de elementer, som kommunen har et rimeligt overblik over. 

Indsamling af data

De enkelte kommuner har selv indsamlet data for eget vejnet og indmeldt dem via indberetningsskemaer eller givet tilladelse til, at data kan trækkes fra deres vejvedligeholdelsessystem.
​​​​​​​
Oprettet
11-05-2015.
Senest opdateret
09-03-2017.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Niels Juels Gade 13
1022 København K

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index