/ SAMKOM - SAMKOM - Vejdirektoratet.dk
  • Del
  • Print
Søg

SAMKOM

SAMKOM er et landsdækkende samarbejdsforum mellem Kommunalteknisk Chefforening (KTC) og Vejdirektoratet, der

  • skaber grundlag for videndeling og udvikling af det kommunale vej- og trafikområde.
  • medvirker til at skabe et landsdækkende overblik for at identificere og være på forkant med aktuelle udfordringer.

SAMKOMs primære målgruppe er de kommunale, tekniske forvaltninger og de kommunale politikere. Hertil kommer KL, Transportministeriet, Vejdirektoratet og den øvrige vej- og trafiksektor.

SAMKOM beskæftiger sig med kommunale veje og stier samt alle trafikanter på denne infrastruktur.

Opgaver

De overordnede opgaver består af at identificere og udføre foranalyser og beskrivelser af relevante landsdækkende udfordringer i den kommunale vejsektor på tværs af fagområder og samarbejdsfora.

Det gælder blandt andet i forbindelse med kommunernes udfordringer i form af nye samarbejdsformer, sundhed, miljø, klima og uddannelse.

SAMKOM indsamler og udarbejder data og nøgletal til brug for benchmarking på  vej- og trafikområdet og udfører mindre udviklings- og formidlingsprojekter, der har kommunal interesse på landsplan.

Organisation

SAMKOM er organiseret i en styregruppe og et SAMKOM-sekretariat.

Styregruppen tegner SAMKOM-samarbejdet og er beslutningsforum for SAMKOM-aktiviteterne.

Styregruppen afholder tre møder om året.

SAMKOM-sekretariatet, der er placeret i Vejdirektoratet, varetager forberedelsen af styregruppemøderne og udarbejder forslag til årlige aktivitetsplaner.

SAMKOM-sekretariatet står for projektstyringen og udførelsen af de konkrete samarbejdsprojekter i SAMKOM-samarbejdet med kommunerne og Vejdirektoratet.

 

 Publikationer

 
 

 Kontakt

 

Anette Jensen
Tlf.: 7244 3459
ane@vd.dk

Dorte Mogensen 
Tlf.: 7244 2932
dmo@vd.dk

Oprettet
22-03-2012.
Senest opdateret
02-06-2015.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Niels Juels Gade 13
1022 København K

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index