Søg

Særlig indsats for nationale cykelruter - fokus på skiltning

Det er aftalt at eventuelle ubrugte midler i 2017 og 2018 fra Cykelpuljen anvendes til at fortsætte den særlige indsats for de nationale cykelruter. Det fremgår af ”Aftale om udmøntning af midler i 2016 til nationale cykelruter” af den 16. december 2016. 

 Den særlige indsats for nationale cykelruter, støtter følgende typer af projekter:

 

  • Kvalitetstjek af en national cykelrute
  • Udarbejdelse af en skilteplan for en national cykelrute
  • Skiltning af en national cykelrute (ny skiltning eller forbedring af eksisterende)
  • Omskiltning af strækninger der ophører med at være nationale cykelruter

Ansøgningsfristen for 2017 var d. 25. oktober kl. 12. 

Den 7. december blev der indgået aftale om udmøntning af 6.85 mio. kr. til den særlige indsats, læs mere her: 

https://www.trm.dk/da/nyheder/2017/en-saerlig-indsats-for-forbedring-af-de-nationale-cykelruter

2018 - ansøgningsrunde
I 2018  vil ansøgningsfristen være den 22. oktober 2018 kl. 12, forudsat at der at der også i 2018 har været tilbageløb. I såfald åbnes der for ansøgninger d. 1. oktober 2018.

​​​​
Oprettet
27-09-2017.
Senest opdateret
07-12-2017.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Havnegade 27
1058 København K

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index