Søg

Særlig servicevejvisning

​Særlig servicevejvisning (sort-hvid servicevejvisning)

Særlig servicevejvisning er en betegnelse for en sort-hvid servicevejvisning,billede6.jpg der mod betaling, kan etableres til private virksomheder af turist-, fritids- eller erhvervsmæssig karakter. På den særlige servicevejvisning kan der kun benyttes en generel betegnelse for virksomheden, f.eks. Antik, Bager, Glaspuster, Gårdbutik, Paintball, Dyrehospital mv. Der må ikke bruges virksomhedsnavn eller logo.
 
Hvis der findes et symbol, der er godkendt til særlig servicevejvisning, skal dette bruges uden supplerende tekst. Særlig servicevejvisning skal i modsætning til almindelig servicevejvisning (blå-hvid) ikke være trafikalt begrundet, men skal dog opfylde andre kriterier.
 
Hvilke servicemål kan der vejvises til

Der kan som udgangspunkt kun vejvises til virksomheder, som er beliggende i landzone eller uden for tættere bebygget område, der er markeret med byzonetavler, dvs. færdselstavle E 55. Dog kan der vejvises med symbol for dagligvareforretninger ved indkørslen til landsbyer med indbyggertal under 1.000 indbyggere.
 
Endvidere kan der opsættes særlig servicevejvisning i byzone, såfremt den eneste eller nærmeste vej frem til virksomheden er via et kryds i byzonen.
Hvis virksomheden kun er åben i en bestemt periode af året, skal tavlen afdækkes eller fjernes uden for sæsonen.
 
Hvorfra kan der vejvises

Der kan vejvises fra nærmeste større vej, hvor alle trafikanter har adgang, jfr. færdselskortet i målestok 1:200.000. Særlig servicevejvisning kan kun opsættes på almindelige veje, der også er offentlige veje. Der kan ikke vejvises fra motortrafikveje og motorveje.
 
Der kan ikke vejvises fra komplicerede kryds, som har svingspor og en forstærket vejvisning med tabelvejvisere. Vejkryds med sådanne forhold vurderes uegnet til særlig servicevejvisning, da flere henvisninger blot vil komplicere krydset yderligere samtidig med, at den særlige servicevejvisning ikke må sætte op inden krydset. Endvidere kan der ikke vejvises, hvis der allerede er 4 vejvisningsinformationer i krydset, herunder vejvisning til geografiske mål (rød-hvid) eller almindelig servicevejvisning (blå-hvid).
billede7.pngbillede8.png

Nedtagning

Vejmyndigheden kan nedtage den særlige servicevisning., f.eks. hvis det af trafikale grunde bliver nødvendigt at opsættes en geografisk- eller almindelig servicevejvisning. Endvidere kan tavlen nedtages, hvis den er nedslidt, ødelagt eller den årlige vedligeholdelsesafgift ikke betales rettidigt.​


Omkostninger

Sagsbehandling og opsætningen af en særlig servicevejvisning koster kr. 6.000 inkl. moms. Hvis Vejdirektoratet godkender ansøgningen vil du modtage en faktura. Den særlige servicevejvisning vil først blive opsat, når fakturaen er betalt. Den årlige vedligeholdelse koster kr. 600.

De oplyste priser dækninger Vejdirektoratets faktiske omkostninger.​

Lovgivning

Reglerne for særlig servicevejvisning reguleres i kapitel 12 (§§ 388-407) i bekendtgørelse nr. 1194 af 21. september 2016 om anvendelse af vejafmærkning.


Bekendtgørelse nr. 1194 af 21. september 2016:

Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning


Færdselskortet i 1:200.000:

Færdselskort​

 

 Gå til

 
Oprettet
25-06-2014.
Senest opdateret
30-09-2016.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Havnegade 27
1058 København K

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index