Søg

Forbud mod reklamer i åbent land

Vejdirektoratet fører tilsyn med skiltning på ejendomme udenfor vejarealet langs statsvejene. Naturbeskyttelsesloven indeholder et absolut forbud mod flere typer skiltning i åbent land.

Vejdirektoratet er blevet tillagt denne kompetence i en bekendtgørelse som du kan finde her. Du kan finde naturbeskyttelseslovens § 21 her og læse mere om, hvad forbuddet mod reklamer i åbent land betyder på Naturstyrelsens hjemmeside.​

Kan jeg klage over Vejdirektoratets afgørelse?

Vejdirektoratets påbud og afgørelser efter naturbeskyttelseslovens § 21 kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Du kan læse mere om, hvordan du klager på nævnets hjemmeside.

​​​

Oprettet
01-07-2015.
Senest opdateret
19-09-2017.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Havnegade 27
1058 København K

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index