Søg

DUG-gruppen

DUG er en forkortelse af Drifts- og Udviklingsgruppen for Glatførevarslingssystem.

Gruppen har til formål, at sikre en optimal drift af glatførevarslingssystemet VejVejr.

Desuden skal gruppen samle erfaringer, tage initiativ til og koordinere en fortsat videreudvikling af systemet til gavn for alle vejbestyrelser og øvrige interessenter i Danmark. 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Oprettet
18-04-2012.
Senest opdateret
07-08-2017.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Niels Juels Gade 13
1022 København K

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index