Søg

Uddannelsesgruppen

Gruppen har, i samarbejde med AMU, etableret en landsdækkende uddannelse for chauffører der deltager i såvel den statslige som kommunale vintertjeneste. Uddannelsen dækker glatførebekæmpelse og snerydning med såvel lastbil som traktor.

Uddannelsen tager udspring i Undervisningsministeriets eksisterende uddannelsesmål for vintertjeneste (grundlæggende hhv. ajourførende snerydning og glatførebekæmpelse på vejbaner hhv. stier og fortove), og indgår som valgfri moduler i den lovpligtige efteruddannelse for chauffører, se under linkliste til højre.

Efter etablering af uddannelsen overgår driften heraf i 2016 til AMU, støttet af en koordineringsgruppe med medlemmer fra vejsektorens parter, der bl.a. skal sikre at seneste viden bliver indarbejdet i uddannelsen.​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Oprettet
24-09-2014.
Senest opdateret
24-08-2016.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Havnegade 27
1058 København K

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index