Søg

Saltning og snerydning 2007-dd.

Vinterstatistikkerne dækker statsvejnettet og består af hhv. aktivitetsstatistikker samt en kalendermæssig opgørelse. Begge dele opdateres flere gange dagligt i vintersæsonen.

Aktivitetsstatistikker

For statsvejnettet opgøres følgende fire tal:
 
·       Antallet af udkald til saltning
·       Saltforbruget i tons
·       Saltforbruget i kg/m²
·       Antallet af timer til snerydning opgjort pr. 100 km spor
 
Tallene er desuden fordelt geografisk efter de 6 tidligere vejcentre og er desuden fordelt over fire sider opgjort pr. vintersæson, kalenderår, halvår og måned. 

Kalendermæssig opgørelse

Den kalendermæssige opgørelse viser hvilke dage, der er kaldt ud til saltning og/eller snerydning. Opgørelsen er geografisk fordelt på de 6 tidligere vejcentre.

​​
Oprettet
15-04-2014.
Senest opdateret
09-02-2017.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Havnegade 27
1058 København K

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index