Søg

Produkter og priser

​XML-data

Hele landet (alle meldinger): kr. 4.440,- pr. halvår x broadcastfaktor

Webkamera​

1. webkamera: kr. 440,- pr. halvår x broadcastfaktor
2. webkamera: kr. 330,- pr. halvår x broadcastfaktor
3. webkamera: kr. 330,- pr. halvår x broadcastfaktor
4. webkamera: kr. 330,- pr. halvår x broadcastfaktor
5. webkamera: kr. 330,- pr. halvår x broadcastfaktor
5 webkameraer: kr. 1.760,- pr. halvår x broadcastfaktor
Pris pr. efterfølgende webkamera: kr. 110,-  pr. halvår x broadcastfaktor

90 webkameraer eller flere: kr. 11.110,- pr. halvår x broadcastfaktor

Trafiktæthedsdata​

kr. 3.608,- pr. halvår x broadcastfaktor​

 

​Priser

Priserne er opgivet som halvårs basispriser og alle priser er ekskl. moms. Priserne reguleres hvert år den 01.01 i henhold til stigningen i nettoprisindekset for oktober måned det foregående år.

Basisprisen benyttes sammen med broadcastfaktoren til at fastsætte slutprisen, dvs. den pris der faktisk skal betales.

Broadcastfaktor

Broadcastfaktoren er bestemt ud fra antallet af slutbrugere. Med slutbrugere menes antallet af aftalepartens endelige brugere, f.eks. aviser og blades antal daglige læsere, magasiners antal læsere, hjemmesidens antal daglige brugere og lokalradioers antal daglige lyttere.​

 

Slutbrugere per dag​ Broadcastfaktor​
< 1.000 1,0​
1.000 < 100.000 2,5​
100.000 < 150.000 3,0​
150.000 < 200.000 3,5​
200.000 < 600.000 4,0​
600.000 < 1.000.000 5,0​
>= 1.000.000 6,0​

 

I visse medier vil informationerne være stillet til rådighed gennem en periode, her vil der være tale om et samlet antal slutbrugere over hele perioden.

Den endelige pris fås ved at gange (x) basisprisen med den broadcast faktor, der svarer til det daglige antal slutbrugere, f.eks. lyttere eller læsere.

Generelle betingelser

Alle priser er angivet i 2017 niveau. Priserne vil blive reguleret én gang årligt, 1. januar, i relation til udviklingen i nettoprisindekset for oktober måned året tidligere.

Vejdirektoratet forbeholder sig retten til at regulere priserne, således at de afspejler den på et hvert tidspunkt gældende prispolitik.

Definitioner

Meldingsindholdet er indholdet i en melding. Dette er blandt andet: Tider, hændelsen og stedet. Tider er blandt andet start- og forventet sluttid for hændelsen. Hændelsen er DATEX koden for hændelsen samt hændelsens navn på dansk. Stedet er TMC stedkode(r) for stedet(stederne) samt stednavn(e) på dansk. Enkelte Vej- og trafikmeldinger vil være i fri tekst (på dansk) uden DATEX-koder og stedkoder.

Slutbrugere dækker over antallet af brugere på af en specifik service, applikation eller lign.


Ved spørgsmål eller bestilling kontakt venligst

Christian von Huth, e-mail: "crvh@vd.dk", tlf.: 72 44 34 99, eller
Charlotte Holstrøm, e-mail: "ch@vd.dk", tlf.: 72 44 34 89​​

Oprettet
17-04-2012.
Senest opdateret
08-06-2017.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Havnegade 27
1058 København K

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index