Søg

Storstrømsbroen

Længde​ 3.199,0 m​
Bredde​ 9,0 m
Gennemsejlingshøjde​ ​26,0 m
Gennemsejlingsbredde​ ​136,0 m
Byggeperiode​ ​1933-1937
​Indviet ​26. september 1937
Spor​ ​2 + 1 jernbanespor + gang- og cykelsti
Brotype​ ​Buebro
 
Storstrømsbroen forbinder Sjælland og Falster over Storstrømmen via Masnedø og Orehoved.
 
Den største del af Storstrømsbroen består af ca. 60 m lange stålbjælkefag. Over sejlrenden er der tre overliggende stålbuer med en spændvidde på hhv. 102 m, 136 m og 102 m. Storstrømsbroen var i næsten 30 år den længste bro i Europa, og den forblev den længste vej- og jernbanebro indtil Storebæltsforbindelsens Vestbro blev færdig.
 
Broen er projekteret af Anker Engelund og udført af Dorman, Long & Co.
 
Vejdirektoratet projekterer og anlægger en ny Storstrømsbro, der skal stå færdig senest samtidig med Femern Bælt Forbindelsen i 2021.
 
Derefter vil den gamle Storstrømsbro blive revet ned.
 
Læs mere om den nye Storstrømsbro på www.vd.dk/storstroemsbroen.
 
Oprettet
11-08-2014.
Senest opdateret
19-01-2015.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Havnegade 27
1058 København K

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index