Søg

Udvikling i cykeltrafikken på landsplan

Årlig udvikling i cykeltrafikindeks, 2000-2015

Cykeltrafikken er faldet med 5,4 % fra 2014 til 2015.

 

udvikling-i-cykeltrafik-2000-2015.png

*) foreløbige tal

 

Vejdirektoratets reviderede cykeltrafikindeks, som følger udviklingen i cykeltrafikken og knallert30, er for tiden baseret på registreringer fra ca. 60 permanente cykeltællestationer fordelt over hele landet.

Det skal bemærkes, at cykeltrafikindekset er behæftet med større usikkerhed end vejtrafikindekset, da antallet af cykeltællestationer er noget mindre.

Vejret kan have stor indflydelse på cykeltrafikkens udvikling, og bidrager til udsvingene fra år til år.

I ”Nøgletal om vejtransport” finde mere detaljerede indeksdata for perioden 1990-2015.​

Oprettet
14-11-2013.
Senest opdateret
06-01-2017.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Niels Juels Gade 13
1022 København K

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index