Søg

Hvor stor er bilparken

​Antallet af biler vokser støt 

  • I starten af 2015 var der knap 3 mio. motorkøretøjer i Danmark
  • Personbiler udgør ca. 80 % af bilparken
  • Antallet af personbiler er vokset med 16 % i løbet af de seneste 10 år
  • Antallet af varebiler er faldet med 6 % i perioden 2006-2016
  • Lastbiler over 3,5 ton er faldet med 18 % i samme periode

 

Udvikling i bestanden af motorkøretøjer 2006-2016

Kilde: Danmarks Statistik


antal-biler_2016.png 
 
 
 

Biltætheden er steget

Personbiltætheden i Danmark er primo 2016 på 419 personbiler pr. 1.000 indbyggere. Den er steget ca. 16 % de seneste 10 år.
 
Biltætheden i Danmark ligger dog fortsat under niveauet i vores nabolande, hvor tal fra 2012 (Eurostat) viser:
  • Tyskland havde 539 personbiler pr. 1.000 indbyggere
  • Norge havde 485 personbiler pr. 1.000 indbyggere
  • Sverige havde 465 personbiler pr. 1.000 indbyggere.
 
 

Udvikling i personbiltætheden i Danmark 1926-2016

 Kilde:Danmarks Statistik

 

personbiltæthed_2016.png


I ”Nøgletal om vejtransport” findes flere data om bilparkens udvikling.​​

 

 Tal og data

 
 

 Links

 
 

 Kontakt

 
Flemming Clausen
7244 3197
Oprettet
09-01-2014.
Senest opdateret
11-01-2017.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Niels Juels Gade 13
1022 København K

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index