Søg

Hvor stor er bilparken

​Antallet af biler vokser støt 

  • I starten af 2017 var der knap 3,1 mio. motorkøretøjer i Danmark
  • Personbiler udgør ca. 80 pct. af bilparken
  • Antallet af personbiler er vokset med 22 pct. i løbet af de seneste 10 år
  • Antallet af varebiler er faldet med 14 pct. i perioden 2007-2017
  • Lastbiler over 3,5 ton er faldet med 19 pct. i samme periode

 

Udvikling i bestanden af motorkøretøjer 2007-2017

Kilde: Danmarks Statistik


antal-biler-2007-2017.png


 
 
 

Biltætheden er steget

Personbiltætheden i Danmark er primo 2017 på 429 personbiler pr. 1.000 indbyggere. Den er steget ca. 16 pct. de seneste 10 år.
 
Biltætheden i Danmark ligger dog fortsat under niveauet i vores nabolande, hvor tal fra 2014 (Eurostat) viser:
  • Tyskland havde 547 personbiler pr. 1.000 indbyggere
  • Norge havde 495 personbiler pr. 1.000 indbyggere
  • Sverige havde 465 personbiler pr. 1.000 indbyggere.
 
 

Udvikling i personbiltætheden i Danmark 1925-2017

 Kilde:Danmarks Statistik

personbiltæthed-1925-2017.png


I ”Nøgletal om vejtransport” findes flere data om bilparkens udvikling.​

 

 Tal og data

 
 

 Links

 
 

 Kontakt

 
Flemming Clausen
7244 3197
Oprettet
09-01-2014.
Senest opdateret
18-09-2017.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Havnegade 27
1058 København K

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index