Søg

Cykelindeks

I fjerde kvartal 2016 faldt cykeltrafikken 5,2 pct. i forhold til samme kvartal 2015.

  • i oktober faldt cykeltrafikken 10,1 pct.
  • i november faldt trafikken 3,5 pct.
  • december faldt cykeltrafikken 1,9 pct.​

Trafikken for cykler er i hele 2016 faldet med 3,0 % i forhold til sidste år. Ændring i trafikken i forhold til samme måned året førTal og data

De relativt store udsving i månedstallene for cykeltrafikken vurderes at hænge sammen med dels den statistiske usikkerhed knyttet til opgørelsesmetoden, dels vejrets indflydelse.

Vejdirektoratet har ændret i indeksberegningsmetoden med virkning fra 
1. januar 2015, herunder udvidet antallet af tællestationer som indgår i indeksberegningen. Indekset er dog fortsat behæftet med en væsentlig større usikkerhed end vejtrafikindekset.
 
I statistikkataloget ”Nøgletal om vejtransport” findes flere data om cykeltrafikkens udvikling.
​​
Oprettet
13-11-2012.
Senest opdateret
24-03-2017.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Niels Juels Gade 13
1022 København K

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index