Søg

Længden af offentlige veje 2017

NY_Kort-30-statsvejnettet.png

 
 

​Statsvejnettets længde pr. 1.1.2017

  • Offentlige veje i alt: 74.558 km
  • Statsveje: 3.803 km
  • Kommuneveje: 70.713 km
  • Sund & Bælt: 21,7 km (Storebælt) og 8,9 km (Øresund) og 283 m ved Spodsbjerg Færgehavn
  • Øresundsbro Kons.:10,7 km (Øresund, fra tunnel til Sveriges landegrænse)

Det rutenummererede vejnet

  • Europavejsruter: 945 km
  • Primærruter: 3.244 km
  • Sekundærruter: 5.922 km 
 
 I boksen "Tal og data" findes Excel-filer med tal flere år tilbage.

Vejlængder fordelt på myndighed

Statsveje​
​Sund & Bælt  samt
Øresundsbro Kons.
​Kommuneveje ​Længde i alt
År​

​km

km

​km

​km

2017​ 3.803​ 41​ 70.713​ ​74.558
2016​ ​3.801 ​41 70.654​ 74.497​
  

Længden af statsveje fordelt på vejtype 

​ ​ Motorveje​ ​ ​Motortrafikveje Øvrige
statsveje​
​Statsveje ​Sund & Bælt samt
Øresundsbro Kons.
År​ ​km ​km ​km ​km
​2017 1.205​ 41​ ​320 2.278​
2016​ ​1.188 ​41 ​320 2.293​
   

Længden af ramper til statsveje fordelt på vejtype 

​Motorveje​ ​ ​​Motortrafikveje​ Øvrige
statsveje​​
​Statsveje Sund & Bælt samt
Øresundsbro Kons.​
År​ ​km km​ km​ km​
2017​ 651 18​ ​73 77​
2016​ ​637 ​18 ​45 ​94
   

Længden af kommuneveje fordelt på vejtype

Motorveje​ Motortrafikveje​ ​Øvrige kommuneveje
År ​Km ​Km ​Km
2017 8​ ​57 ​70.648
2016​ 8​ 57​ ​70.589​

 

​​​​​​​​​​​​​​​​
Oprettet
22-03-2012.
Senest opdateret
08-01-2018.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Havnegade 27
1058 København K

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index