Søg

Vejledende grænseværdier

Vejstøj betragtes først og fremmest som en gene. Der er stor forskel på, hvordan forskellige mennesker oplever støjen.

Når Miljøstyrelsen fastsætter de vejledende grænseværdier for støj, er der tale om en afvejning mellem de virkninger støjen har på mennesker og de samfundsøkonomiske hensyn. Det er ca. 10-15 % af befolkningen der vil føle sig stærkt generet af støjen ved 58 dB.

Grænseværdierne er myndighedernes grundlag for at vurdere, om et område er belastet med støj. Hvis støjgrænserne overskrides, betragtes området som støjbelastet. Overskrides grænseværdien fx ved eksisterende boliger, findes der ikke en generel pligt til at nedbringe støjen
figur8.gif
Vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj

Oprettet
12-04-2012.
Senest opdateret
07-08-2012.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Havnegade 27
1058 København K

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index