Søg

Grænser for støj

Trafikken på vejene medfører støj, som kan være til gene for naboer og i omgivelserne af vejen. Generne forebygges bedst ved god planlægning af nye veje og nyt byggeri.

I lovgivningen er det beskrevet, hvordan planlægningen skal udføres, men der er kun vejledende grænser for, hvor meget støj der må være i omgivelserne.
Oprettet
12-04-2012.
Senest opdateret
30-04-2012.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Havnegade 27
1058 København K

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index