Søg

Støjafskærmning

Bygninger, støjskærme, jordvolde, bakker i landskabet og tæt skov kan skærme for støjen. Tæt etagebebyggelse kan eksempelvis dæmpe støjen 20 dB eller mere i bebyggelsens gårdrum, mens støjen kun dæmpes lidt i spredte bebyggelser. Støjskærme og jordvolde kan dæmpe støjen op til 10 dB, i sjældne tilfælde op til 15 dB.
 
Støjdæmpningen er altid størst lige bag ved den skærmende genstand og aftager på større afstand. Som regel vil støjen gå lige gennem beplantning, men en tæt skov, f.eks med nåletræer, kan virke støjdæmpende.
 
Bakker i landskabet skal være høje for at dæmpe støjen nævneværdigt, fordi lydbølgerne spredes i krumme baner, og derfor har en tendens til at gå hen over en bakke, der ligger langt fra vejen. Af samme årsag skal støjskærme helst stå tæt på vejen eller tæt på det område, hvor støjen skal dæmpes. Når støjen afskærmes bliver den lavere, men den kommer også til at lyde lidt anderledes. Bl.a. vil passager af lastbiler være tydeligere i støjbilledet, selvom den samlede støj er lavere. Støjberegninger vil altid tage hensyn til bygninger, støjskærme, jordvolde mv., der skærmer for støjen.


Figuren viser støjudbredelsen i et eksempel med en 3 m høj skærm og bygninger der er 20 m høje. Der kører 10.000 biler pr. døgn på vejen med 50 km/t. 
 
llustrationen herover viser et eksempel på virkningen af en støjskærm. I højre side af vejen er der placeret en 3 m høj støjskærm. I venstre side af vejen er der ingen støjskærm. Det afgørende for skærmvirkningen er, at skærmen afbryder den direkte udbredelse af lyden fra støjkilden til modtageren.
 
Sammenligner man støjniveauerne på henholdsvis venstre og højre side af vejen, kan man tydeligt se skærmens virkning på etageejendommen.
Støjskærme er mest effektive for boliger i de underste etager, og det er generelt vanskeligt at reducere støjen mærkbart for boliger der ligger over 1. sals højde. I de tilfælde kan det i stedet være nødvendigt at støjisolere boligerne.
 
En støjskærm har større effekt på støjens høje toner end på de dybe. Lastbiler udsender mere støj med dybe toner end personbiler. Derfor vil de enkelte lastbiler være tydeligere i støjbilledet selvom støjen er lavere, når der er bygget en støjskærm.
 

 Effekt af støjskærm

 
Hvor meget en støjskærm dæmper støjen afhænger af de lokale forhold, men den kan aldrig fjerne støjen, kun dæmpe den. Skærme og volde virker bedst for de boliger, der ligger tæt på. Jo større afstand, desto mindre effekt.
Oprettet
16-04-2012.
Senest opdateret
16-04-2012.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Havnegade 27
1058 København K

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index