Søg

Støjpuljen

Det er Vejdirektoratet, der administrerer de økonomiske midler, som politikerne afsætter til støjbekæmpelse langs de eksisterende statsveje.

Fra 1992 til 2008 har Vejdirektoratet anvendt over 300 mio. kr. på etablering af støjskærme og i mindre omfang til facadeisolering langs de eksisterende statsveje. Mere end 5.000 støjbelastede boliger har på landsplan fået reduceret støjen som følge af denne indsats.

I aftalen om "En grøn transportpolitik" fra januar 2009 blev der afsat en samlet støjpulje på 400 mio. kr. frem til 2014 til en målrettet indsats for at reducere støjproblemer langs statens jernbaner og veje, ved hjælp af støjafskærmninger og støjisolering af boliger m.m.

På vejområdet anvendes midlerne først og fremmest på strækninger, hvor flest mulige stærkt støjbelastede boliger (over ca. 68 dB) kan hjælpes pr. investeret krone.

Udpegningen af strækninger, hvor der foreslås etableret støjreducerende foranstaltninger, sker på baggrund af Vejdirektoratets kortlægninger af støjen langs statsvejnettet.
Oprettet
16-04-2012.
Senest opdateret
14-01-2015.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Havnegade 27
1058 København K

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index