Søg

Støjreducerende belægning

Gul VD-vogn
Vejdirektoratets støjmålingstrailer kaldet DeciBellA.


I forbindelse med den almindelige vejvedligeholdelse og ved nyanlæg, anvender Vejdirektoratet støjreducerende asfaltbelægninger, hvor trafikken på motorveje og andre statsveje belaster bymæssig bebyggelse med vejstøj over 58 dB.

Særligt støjreducerende vejbelægninger er en vigtig del af Vejdirektoratets forsknings- og udviklingsindsats. Der arbejdes med akustisk og strukturel holdbarhed, herunder optimering af støjreduktion og udvikling af helt nye løsninger, som også giver kommunerne mulighed for at vælge løsninger med dokumenteret støjmæssig effekt til de kommunale veje. Ét væsentligt element i dette er udvikling og udbredelse af et system til klassificering af asfaltbelægninger i forhold til støj.  

 
Vejdirektoratet har i en årrække udviklet og afprøvet støjreducerende vejbelægninger i forskningsprojekter i samarbejde med asfaltbranchen og kommunale vejmyndigheder, blandt andet i EU-projekter og i samarbejde med hollandske vejmyndigheder. I dag er der god dokumentation for støjreducerende belægningers holdbarhed og støjreducerende effekt.

 

 

Vejdirektoratet har stor måleteknisk ekspertise og råder over avanceret akustisk måleudstyr som anvendes til udvikling af nye forsøgsbelægninger og til målinger af støj fra andre støjreducerende tiltag som f.eks. støjskærme.
Oprettet
16-04-2012.
Senest opdateret
30-04-2012.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Havnegade 27
1058 København K

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index