Søg

Støjbekæmpelse

Vejdirektoratet arbejder løbende på at forebygge og begrænse støjgenerne fra statens veje. Desuden arbejder vi hele tiden med udvikling af nye og bedre metoder til bekæmpelse af vejstøj, og med at formidle viden til den danske vejsektor.

Langs de eksisterende veje sættes ind der, hvor støjproblemerne er størst, og hvor der kan opnås mest mulig støjreduktion for pengene. Når der anlægges nye veje eller eksisterende veje udbygges, indgår støjbekæmpelsen som en del af anlægsprojektet.
Oprettet
12-04-2012.
Senest opdateret
30-04-2012.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Havnegade 27
1058 København K

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index