Søg

Støjmodellen Nord2000

Nord2000- en beregningsmodel for vejtrafikstøj, som bl.a. kan beregne lydens udbredelse under forskellige vejrforhold. Støjkortlægning udføres med denne beregningsmodel. 

 

Modellen er udviklet i samarbejde med de andre nordiske lande og er formentlig den mest avancerede model, der anvendes til vurdeirng af støj i forbindelse med vejprojekter.
 
Nord2000 tager bl.a. højde for:
  • Afstanden til vejen
  • Vejr- og vindforhold
  • Jordoverfladens beskaffenhed (f.eks. hårdasfalt eller blødt græs)
  • Bygninger eller andet, der skærmer for støjen
  • Genstande, der reflekterer støjen
  • Vejbelægninger
  • Antal personbiler og varevogne
  • Antal lastvogne, busser og lignende
  • Køretøjernes hastighed
  • Køretøjernes fordeling på dag, aften og nat.

Under "Hvordan opleves støj?" kan du læse mere om, hvad disse parametre betyder for den støj, man oplever i et område med vejstøj.

 

Selve programmet og brugervejledning kan hentes her
 

Oprettet
13-04-2012.
Senest opdateret
18-06-2013.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Havnegade 27
1058 København K

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index