Søg

Støjhandlingsplaner

Vejdirektoratet har udarbejdet en støjhandlingsplan for statens veje gældende for perioden 2013-2018.

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1309 af 21. december 2011 om kortlægning og udarbejdelse af støjhandlingsplaner (Støjbekendtgørelsen) fastsætter regler for kortlægning af ekstern støj fra visse infrastrukturanlæg og i større, samlede byområder og for udarbejdelse af støjhandlingsplaner for disse anlæg og byområder.

Ifølge Støjbekendtgørelsen er Vejdirektoratet, som institution under Transportministeriet, forpligtiget til hvert femte år at gennemføre en kortlægning af støjen langs statens veje, samt at udarbejde en støjhandlingsplan for disse anlæg.

Støjhandlingsplanen opfylder de formelle krav til indholdet af støjhandlingsplaner som beskrevet i Støjbekendtgørelsen, og henvender sig til den almindelige offentlighed, som via denne plan har mulighed for at orientere sig om hvordan Vejdirektoratet arbejder for at mindske støjgenerne fra statsvejene.

Støjhandlingsplanen indeholder bl.a. oplysninger om støjbelastningen fra de statslige veje, Vejdirektoratets principper for arbejdet med at forebygge og reducere støjen, samt en beskrivelse af gennemførte og mulige støjreducerende tiltag langs det statslige vejnet.

Vejdirektoratet har med støjhandlingsplanen, kommune for kommune, gennemført en screening af hele statsvejnettet med henblik på at udpege særligt støjbelastede boligområder.

 

 Kontakt

 

Har du spørgsmål vedr. handlingsplanen, så skriv til

 vd@vd.dk

 

 Rapport og kort

 
Oprettet
13-04-2012.
Senest opdateret
02-10-2013.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Havnegade 27
1058 København K

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index