Søg

Hastighed og acceleration

Lastbiler i kø

Der er en klar sammenhæng mellem bilernes hastighed og støjniveauet; jo højere fart, desto mere støj. Det fremgår af figuren herunder, hvor meget støjen ændrer sig, hvis hastigheden på en vej sænkes eller øges. Hvis hastigheden sænkes 10 km/t, vil det dæmpe støjen 1-1,5 dB. Det er ikke nogen stor dæmpning, men den kommer alle til gode, som bor eller færdes ved vejen. Hvis hastigheden sænkes på en motorvej, er den støjmæssige effekt lidt mindre end på andre veje, fordi lastbilernes hastighed vil være uændret.
 
Ujævn kørsel støjer også mere. Mange accelerationer og opbremsninger giver mere støj end jævn kørsel.
 
Moderne biler støjer normalt kun lidt mere, når de accelererer, fx fra et vejkryds, end når de kører med jævn hastighed. Men kraftige accelerationer og ulovlige udstødningssystemer kan støje væsentligt mere end normal kørsel og være til stor gene for vejens naboer og dem, der færdes langs vejen.
 

Virkningen af ændring i hastighed. Der er forudsat 10 % tunge køretøjer og en typisk fordeling af trafikken over døgnet. Den støjdæmpende effekt kan lægges sammen, så en nedsættelse af hastigheden fra f.eks. 80 km/t til 60 km/t nedsætter støjen med 2,8 dB.
Oprettet
13-04-2012.
Senest opdateret
30-04-2012.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Havnegade 27
1058 København K

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index