Søg

Sorte pletter og grå strækninger

GAB3779_VD_By_Trafiksikkerhed_038.jpg


Sorte pletter
Vejdirektoratet foretager hvert år en gennemgang af statsvejnettet for at finde de kryds og korte strækninger, hvor der sker flere ulykker end forventet set i forhold til trafikmængde og vejstandard - i daglig tale kaldet sorte pletter.

I 2013 blev 16 sorte pletter analyseret og vurderet relevante til ombygning på grund af trafiksikkerheden. Ombygningerne kan være alt fra etablering af et signalanlæg til ekstra vognbaner.  

Grå strækninger
Ud over at udpege sorte pletter foretager vi regelmæssigt en yderligere trafiksikkerhedsmæssig gennemgang af statsvejnettet - de såkaldte grå strækninger.

Grå strækninger er længere sammenhængende strækninger, hvor der ikke nødvendigvis sker markant flere ulykker end forventet, men hvor ulykkernes sammensætning og type gør det muligt at foretage rentable trafiksikkerhedstiltag. Tiltagene kan f.eks. være rumleriller, at fjerne faste genstande i rabatten eller opsætning af fartvisere.

Der er i perioden 2009 til 2013 udbedret over 60 delstrækninger, som er finansieret af aftalen om ”En grøn transportpolitik”

 

 Vil du vide mere

 
 

 Publikationer

 
 

 Kontakt

 
Winnie Hansen
7244 3276
Oprettet
07-03-2013.
Senest opdateret
25-01-2016.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Niels Juels Gade 13
1022 København K

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index