Søg

Vejtekniske foranstaltninger

 
Øget viden om udformning af kryds målrettet kommuner
 
For at kommunerne kan forebygge højresvingsulykker i lokalområdet, anbefales det i strategien at øge vidensniveauet i kommunerne.
 
Her er det en fordel, at Vejdirektoratet har indsamlet den nyeste viden om udformning af signalregulerede kryds med henblik på at minimere risikoen for højresvingsulykker. Vejdirektoratet har således udarbejdet en vejledning til kommunerne om forskellige vejtekniske tiltag.
 
Læs mere i vejledningsfolderen "Undgå højresvingsulykker" i linklisten til højre.
 
Det anbefales, at kommunerne etablerer ét af de beskrevne vejtekniske tiltag i relevante signalregulerede kryds med cykeltrafik. Det enkelte tiltag vil ikke fungere lige godt på alle lokaliteter, og der skal derfor foretages en konkret faglig vurdering af, hvad der er mest hensigtsmæssigt på den enkelte lokalitet. Det vil indgå i overvejelserne om tiltaget øger trængslen for biltrafikken, om der kræves særlige pladsforhold, eller om der findes eksisterende cykelfaciliteter langs vejen. 
 
 
Storskalaforsøg med cykelbokse i partnerskab med kommunerne
 
I 2015 igangssatte​​ Vejdirektoratet et storskalaforsøg med cykelbokse i partnerskab med kommunerne.
 
En cykelboks er et ekstra venteareal til cykler, som er placeret foran bilernes stoplinje i højresvingsbanen. Arealet er tydeligt markeret med eksempelvis blå maling med hvidt cykelsymbol. Tiltaget er kendt fra bl.a. Holland, men findes også nogle få steder i Danmark.
 
Cykelboksen øger cyklisternes synlighed ved at placere dem foran køresporet for biler og lastbiler, samtidig med at de kan passere krydset inden den øvrige trafik afvikles, og eksempelvis lastbiler skal svinge til højre. Samtidig forventes cykelbokse at medføre færre cyklister på højre side af motorkøretøjerne på steder med cykelsti eller -bane. Tiltaget prioriterer cyklister, og det vil derfor også være et tiltag, der fremmer cyklisme.
 
Det kan overvejes at ledsage forsøget med krav om eftermontering af frontspejl på ældre lastbiler. Det anbefales at udføre et storskalaforsøg på steder med mange cyklister og at evaluere forsøget med henblik på at vurdere trafiksikkerheden ved tiltaget. Forsøget kan ikke evalueres via traditionelle effektstudier grundet det lave antal ulykker. Det vil derfor være nødvendigt med adfærdsstudier. Forsøget skal danne baggrund for en eventuel anbefaling af cykelbokse og hvorvidt tiltaget skal indarbejdes i vejreglerne.
 
Dette tiltag kan dog kun forventes at forbedre trafiksikkerheden i en situation, hvor begge parter får grønt og sætter i gang samtidigt efter at have holdt for rødt lys. Se fotoeksempel
 
Oprettet
13-03-2014.
Senest opdateret
16-06-2017.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Niels Juels Gade 13
1022 København K

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index