• Del
  • Print
Søg

Højresvingsulykker mellem cyklister og lastbiler

Transportministeren har offentliggjort ”Strategi for forebyggelse af højresvingsulykker mellem lastbil og cyklist”. Her kan du dels finde en kort gennemgang af nogle væsentlige punkter i strategien, dels finder du en række fakta mv. om højresvingsulykker.

”Strategi for forebyggelse af højresvingsulykker mellem lastbil og cyklist” er resultatet af den tre-strengede indsats mod højresvingsulykker, som den daværende transportminister iværksatte i efteråret 2013. Se linklisten til højre.

Som det første led i indsatsen skulle Vejdirektoratet og Trafikstyrelsen i fællesskab udarbejde forslag til tiltag på såvel kort som lang sigt. Senere blev Rigspolitiet også inddraget i arbejdet.

Andet led bestod af et møde den 22. oktober mellem transportministeren og et bredt udsnit af repræsentanter fra transportbranchen. Her blev en række forslag til forebyggelse af højresvingsulykker drøftet.

Som det tredje led nedsatte transportministeren et ”rejsehold” bestående af repræsentanter for Rigspolitiet, Trafikstyrelsen og Vejdirektoratet. Rejseholdet har i løbet af efteråret besøgt en række myndigheder, forskningsinstitutioner mv. i Holland, Tyskland, England og Sverige med henblik på at indhente erfaringer fra disse lande om forebyggelse af højresvingsulykker.

I strategien gennemgås og vurderes en lang række mulige løsningsforslag, dels velkendte vejtekniske, køretøjstekniske og lovgivningsmæssige løsninger, dels nye løsninger som har været omtalt i medierne eller er foreslået i de mange borgerhenvendelser, Transportministeriet har modtaget om emnet.

Den væsentligste konklusion på dette arbejde er, at der ikke findes en brugbar universalløsning, som en gang for alle løser problemet fuldstændigt. En sådan løsning findes heller ikke i vore nabolande, hvor højresvingsulykker med cyklister også forekommer – og hvor man i øvrigt kigger meget mod Danmark, når man skal finde metoder til at forbedre forholdene for cyklister.

I stedet skal der sættes ind over en bred front med en blanding af nye og velkendte tiltag. Et konkret resultat af rejseholdets arbejde er dog, at strategien foreslår etablering af cykelbokse. Denne løsning findes allerede enkelte steder i Danmark, men på grund af gode erfaringer i bl.a. Holland og Sverige er det fundet værd at afprøve tiltaget i et storskalaforsøg.


Hvad er en højresvingsulykke?
Der findes ingen officiel definition på en højresvingsulykke. Almindeligvis bruges betegnelsen om alle ulykker mellem to parter, hvor begge parter forud for ulykken har kørt i samme retning på samme vej, og den ene part efterfølgende er drejet til højre ind foran den anden.

De fleste højresvingsulykker, som registreres af politiet, involverer en højresvingende personbil og en ligeudkørende cyklist. Når der især er fokus på ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister, er det fordi disse ulykker resulterer i de mest alvorlige personskader.

Diagrammet nedenfor viser udviklingen i antallet af dræbte og tilskadekomne cyklister i højresvingsulykker med lastbiler.

 
 

Antallet af dræbte og tilskadekomne cyklister i ulykker med højresvingende lastbiler:

figur1_web_2004-2014.gif


I tabelform ser de samme, eksakte tal således ud:

År​ Dræbt​ ​Alvorligt tilskadekomne ​Lettere tilskadekomne
2003​ 7​ 17​ 6​
2004​ 10​ 21​ 7​
2005​ 11​ 17​ 10​
2006​ 6​ 12​ 6​
2007​ 2​ 16​ 3​
2008​ 11​ 12​ 5​
2009​ 1​ 11​ 2​
2010​ 5​ 9​ 2​
2011​ 3​ 9​ 4​
2012​ 3​ 7​ 1​
2013​ 7 13 0​
2014*) 1 ​10 ​
 

*) Tallene for 2014 er foreløbige, og det er derfor ikke muligt at skelne mellem alvorligt og lettere tilskadekomne for 2014.

Kilde: Vejdirektoratets ulykkesstatistik.

Ifølge Vejdirektoratets dødsulykkestatistik 2010 - 2013 er de væsentligste forhold som har haft indflydelse på højresvingsulykkers opståen:

  • Lastbilens spejle er forkert indstillede eller beskidte
  • Udsynet gennem forruden er for dårligt
  • Lastbilchaufføren bruger ikke tilstrækkelig tid til at orientere sig
  • Stopstreger ved kryds er ikke trukket fem meter tilbage

Også denne analyse konkluderer, at uhensigtsmæssig adfærd hos cyklisten kun har været medvirkende i et fåtal af ulykkerne.

 

For en dybere analyse af højresvingsulykker henvises til Havarikommissionen for Vejtrafikulykkers rapport nr. 4, 2006. Se i linklisten til højre.

 

 Linkliste

 
 

 Kontakt

 
Om strategien 
Mette Fynbo
telefon: 7244 2793
 
Om statistik​ 
Stig Hemdorff
srh@vd.dk
telefon: 7244 3301
Oprettet
05-11-2013.
Senest opdateret
15-01-2015.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Niels Juels Gade 13
1022 København K

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index