Søg

Særlig indsats for de nationale cykelruter

GAB3298_VD_Vestvolden_224_tif.jpgForligskredsen bag aftale om en grøn transportpolitik er blevet enige om en særlig indsats for de nationale cykelruter. Der er på nuværende tidspunkt ubrugte midler på 7,6 mio. kr. der stammer fra tilbageløb fra Cykelpuljen, som kan anvendes til den særlige indsats.

 

Der kunne under den særlige indsats for nationale cykelruter søges (op til 100 %) tilskud til:

 

·      Kvalitetstjek af en national cykelrute

·      Udarbejdelse af en skilteplan for en national cykelrute

·      Skiltning af en national cykelrute (ny skiltning eller forbedring af eksisterende)

·      Omskiltning af strækninger der ophører med at være nationale cykelruter

Ansøgningsfristen var mandag 14. november 2016 kl. 16.00

Læs aftale om udmøntning af midler i 2016 til nationale cykelruter​

Det forventes at der igen senere i 2017 vil blive åbnet for ansøgninger til den særlige indsats.

 

 Publikationer

 
 

 Læs mere om puljen

 
 

 Kontakt

 
​Spørgsmål kan rettes til:

 cykelpuljen@vd.dk  eller 

Mette Dam Mikkelsen, tlf. 7244 3198
Lars Moustgaard, tlf. 7244 3041
Henrik Nejst Jensen, tlf. 7244 3142

Oprettet
11-01-2012.
Senest opdateret
22-02-2017.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Niels Juels Gade 13
1022 København K

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index