Søg

Pulje til cykelbokse

Vejdirektoratet ønsker at fremme udbredelsen af cykelbokse og, i samarbejde med kommunerne, at udnytte og øge eksisterende viden om, hvordan man forebygger ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister. Herunder også hvilken effekt cykelbokse har på ulykker.

En cykelboks er et ekstra venteareal til cyklister, som er placeret foran bilernes stoplinje i signalregulerede kryds. Cykelbokse bruges bl.a. i Holland og bliver anbefalet som tiltag mod højresvingsulykker.cykelbokse.jpg
Første ansøgningsrunde forløb i perioden 30. september til og med 30. oktober 2015.

Vejdirektoratet har d. 27. november 2015 åbnet for 2. runde af ansøgninger til cykelbokspuljen, og opfordrer hermed alle interesserede kommuner til at søge om støtte til etablering af cykelbokse. Vejdirektoratet kan bevilge op til 30.000 kr. i støtte pr. cykelboks gennem Pulje til Cykelbokse, og hver kommune er velkommen til at søge om støtte til flere bokse, også i samme kryds.

Vilkårene for at modtage støtte er beskrevet i ’Bekendtgørelse om pulje til cykelbokse’ (BEK 1141 af 28.09.2015), som kan findes via linket i højre side. Her kan du også finde ansøgningsvejledningen samt det informationsbrev, der er udsendt til kommunerne om forsøget med cykelbokse.

Vejdirektoratet har modtaget projektmidler via Aftaler om En grøn transportpolitik til konkrete forsøg med etablering af cykelbokse. Midlerne er bevilget gennem Trafikaftale 2014 mellem den daværende regering (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti.

Ansøgningsperioden for 2. runde er blevet yderligere forlænget og slutter nu d. 1. marts 2016.

Hent Microsoft SilverlightNye cykelbokse - sådan skal du køre, når der er rødt
Vejdirektoratet administrerer en række puljer, bl.a. cykelpuljen og trafiksikkerhedsbyerne.
 
Læs mere om puljerne, hvordan du søger og kravene for at søge.
 
cyklister 
Oprettet
11-01-2012.
Senest opdateret
04-02-2016.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Niels Juels Gade 13
1022 København K

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index